Chuyên đề Phân tích và đề xuất một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của nhà máy bia Đông Nam Á

Hoạt động thúc đẩy tiêu thụ bao gồm các chương trình được Nhà máy quản lý, sử dụng những phương pháp, phương tiện thông tin để giới thiệu với người tiêu dùng và khách hàng về hình ảnh của Nhà máy, về sản phẩm bia do Nhà máy sản xuất và về những nỗ lực của Nhà máy thoả mãn người tiêu dùng.Mục đích của hoạt động thúc đẩy tiêu thụ được Nhà máy xác định là:- Không ngừng khẳng định uy tín của Nhà máy trên thị trường,- Luôn đề cao hình ảnh sản phẩm bia HALIDA và CARLSBERG, nhắc nhở và thu hút ngày càng nhiều người tiêu dùng đến với sản phẩm của Nhà máy. Mục đích nói trên được hoàn thành sẽ góp phần quan trọng làm tăng sản lượng bia của Nhà máy bán trên thị trường và do đó góp phần vào mục đích thu lợi nhuận lâu dài của Nhà máy. Hoạt động thúc đẩy tiêu thụ được Nhà máy triển khai bằng các chương trình quảng cáo, các chương trình kích thích tiêu thụ, tài trợ các hoạt động văn hóa xã hội và một số hoạt động khuyếch trương khác. Xuất phát từ đặc điểm thị trường bia Việt Nam lãnh đạo Nhà máy đặc biệt coi trọng hoạt động thúc đẩy tiêu thụ. Thực tế kinh doanh cho thấy hoạt động thúc đẩy tiêu thụ có ảnh hưởng quyết định tới việc thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh của Nhà máy và do đó quyết định sự tăng trưởng và uy tín của Nhà máy trên thị trường. Việc đi sâu phân tích hoạt động thúc đẩy tiêu thụ sẽ góp phần lý giải cho những thành công của Nhà máy trong thời gian qua, cũng trên cơ sở phân tích đó sẽ đánh giá được những cơ hội còn đang tiềm ẩn trong bản thân Nhà máy, trong thị trường. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu các hoạt động thúc đẩy tiêu thụ thông qua phân tích các chương trình mà Nhà máy đã triển khai trong năm 2000: chương trình quảng cáo, chương trình khuyếch trương thông qua tài trợ các hoạt động xã hội, chương trình kích thích tiêu thụ.

Hoạt động thúc đẩy tiêu thụ bao gồm các chương trình được Nhà máy quản lý, sử dụng những phương pháp, phương tiện thông tin để giới thiệu với người tiêu dùng và khách hàng về hình ảnh của Nhà máy, về sản phẩm bia do Nhà máy sản xuất và về những nỗ lực của Nhà máy thoả mãn người tiêu dùng.

Mục đích của hoạt động thúc đẩy tiêu thụ được Nhà máy xác định là:

- Không ngừng khẳng định uy tín của Nhà máy trên thị trường,

- Luôn đề cao hình ảnh sản phẩm bia HALIDA và CARLSBERG, nhắc nhở và thu hút ngày càng nhiều người tiêu dùng đến với sản phẩm của Nhà máy.

Mục đích nói trên được hoàn thành sẽ góp phần quan trọng làm tăng sản lượng bia của Nhà máy bán trên thị trường và do đó góp phần vào mục đích thu lợi nhuận lâu dài của Nhà máy.

Hoạt động thúc đẩy tiêu thụ được Nhà máy triển khai bằng các chương trình quảng cáo, các chương trình kích thích tiêu thụ, tài trợ các hoạt động văn hóa xã hội và một số hoạt động khuyếch trương khác.

Xuất phát từ đặc điểm thị trường bia Việt Nam lãnh đạo Nhà máy đặc biệt coi trọng hoạt động thúc đẩy tiêu thụ. Thực tế kinh doanh cho thấy hoạt động thúc đẩy tiêu thụ có ảnh hưởng quyết định tới việc thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh của Nhà máy và do đó quyết định sự tăng trưởng và uy tín của Nhà máy trên thị trường.

Việc đi sâu phân tích hoạt động thúc đẩy tiêu thụ sẽ góp phần lý giải cho những thành công của Nhà máy trong thời gian qua, cũng trên cơ sở phân tích đó sẽ đánh giá được những cơ hội còn đang tiềm ẩn trong bản thân Nhà máy, trong thị trường. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu các hoạt động thúc đẩy tiêu thụ thông qua phân tích các chương trình mà Nhà máy đã triển khai trong năm 2000: chương trình quảng cáo, chương trình khuyếch trương thông qua tài trợ các hoạt động xã hội, chương trình kích thích tiêu thụ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY