Chuyên đề Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Chế tạo máy biến thế và Vật liệu điện Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY BIẾN THẾ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI. 3

1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty 3

1.2 Tổ chức bộ máy hoạt động của công ty 6

1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cố phần Chế tạo máy biến thế và Vật liệu điện Hà Nội 10

1.4 Tổ chức công tác kế toán của công ty Cổ phần Chế tạo máy biến thế và Vật liệu điện Hà Nội 11

1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán. 11

1.4.2 chế độ kế toán áp dụng tại Công ty 14

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY BIẾN THẾ HÀ NỘI 18

2.1 Đặc điểm và hoạt động SXKD ảnh hưởng đến phân tích 18

2.2 Phương pháp phân tích hiệu quả kinh doanh 19

2.2.1 Phương pháp so sánh 19

2.2.2 Phương pháp loại trừ 20

2.3 Nội dung phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Chế tạo máy biến thế và Vật liệu điện Hà Nội. 21

2.3.1 Đánh giá khái quát tình hình tài chính Công ty. 21

2.3.2 Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán 28

2.3.3 Phân tích hiệu quả kinh doanh 36

2.3.4 Phân tích rủi ro tài chính 48

CHƯƠNG III. HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY BIẾN THẾ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI 51

3.1 Đánh giá thực trạng về phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy biến thế và Vật liệu điện Hà Nội 51

3.1.1 Những ưu điểm 51

3.1.2 Những tồn tại, nguyên nhân 51

3.2 Hoàn thiện nội dung phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy biền thế và Vật liệu điện Hà Nội 52

3.2.1 Hoàn thiện về tài liệu phân tích 52

3.2.2 Hoàn thiện về phương pháp phân tích 53

3.2.3 Hoàn thiện về nội dung phân tích tình hình tài chính 53

3.2.4 Các kiến nghị khác 54

KẾT LUẬN 60

Phụ lục.61

Danh mục tài liệu tham khảo. 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY