Chuyên đề Phân tích hoạt động tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Giao thông vận tải

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP 21.1 Tổng quan về doanh nghiệp và những hoạt động tài chính của doanh nghiệp 21.1.1. Các loại hình doanh nghiệp và tài chính doanh nghiệp 21.1.2. Hoạt động tài chính doanh nghiệp 41.2.Phân tích tài chính trong doanh nghiệp 71.2.1.Khái niệm và ý nghĩa của việc phân tích tài chính. 71.3.Khái quát quá trình phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp 171.3.1. Phân tích khái quát tình hình vốn và nguôn vốn , tình hình thu chi trong doanh nghiệp 171.3.1.Phân tích các nhóm chỉ tiêu đặc trưng tài chính doanh nghiệp 22CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG 282.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của công ty 282.2. Tình hình phân tích tài chính ở công ty 332.2.1. Những nét cơ bản về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty những năm gần đây 342.2.2. Những thành tựu đạt được 422.2.3. Những tồn tại và nguyên nhân trong quá trình phân tích tài chính của công ty 43CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TÌNH HÌNH PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI 453.1.Định hướng phát triển của công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ giao thông vận tải 453.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính của công ty 463.2.1. Về nguồn thông tin sử dụng trong phân tích 463.2.2. Đào tạo , bồi dưỡng và tuyển dụng cán bộ phân tích tài chính 473.2.3. Về tài chính 473.2.4. Về chế độ chính sách 473.2.5. Về hoàn thiện quy trình phân tích tài chính 483.3. Một số kiến nghị 493.3.1. Kiến nghị đối với nhà nước 493.3.2.Đối với các ban ngành có liên quan 49KẾT LUẬN 50DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 51

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP 2

1.1 Tổng quan về doanh nghiệp và những hoạt động tài chính của doanh nghiệp 2

1.1.1. Các loại hình doanh nghiệp và tài chính doanh nghiệp 2

1.1.2. Hoạt động tài chính doanh nghiệp 4

1.2.Phân tích tài chính trong doanh nghiệp 7

1.2.1.Khái niệm và ý nghĩa của việc phân tích tài chính. 7

1.3.Khái quát quá trình phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp 17

1.3.1. Phân tích khái quát tình hình vốn và nguôn vốn , tình hình thu chi trong doanh nghiệp 17

1.3.1.Phân tích các nhóm chỉ tiêu đặc trưng tài chính doanh nghiệp 22

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG 28

2.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của công ty 28

2.2. Tình hình phân tích tài chính ở công ty 33

2.2.1. Những nét cơ bản về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty những năm gần đây 34

2.2.2. Những thành tựu đạt được 42

2.2.3. Những tồn tại và nguyên nhân trong quá trình phân tích tài chính của công ty 43

CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TÌNH HÌNH PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI 45

3.1.Định hướng phát triển của công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ giao thông vận tải 45

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính của công ty 46

3.2.1. Về nguồn thông tin sử dụng trong phân tích 46

3.2.2. Đào tạo , bồi dưỡng và tuyển dụng cán bộ phân tích tài chính 47

3.2.3. Về tài chính 47

3.2.4. Về chế độ chính sách 47

3.2.5. Về hoàn thiện quy trình phân tích tài chính 48

3.3. Một số kiến nghị 49

3.3.1. Kiến nghị đối với nhà nước 49

3.3.2.Đối với các ban ngành có liên quan 49

KẾT LUẬN 50

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY