Chuyên đề Phân tích hoạt động giao nhận vận tải của Công ty TNHH Giao nhận vận tải AA

Lời mở đầu 1

Nội dung 3

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VÂN TẢI AA 3

I/ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH GNVT AA : 3

II/ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH GNVT AA: 3

III/ CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CÔNG TY TNHH GNVT AA: 5

CHƯƠNG II: HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN VẬN TẢI TẠI CÔNG TY TNHH GNVT AA 8

I/ KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN VẬN TẢI 8

1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển xếp dỡ : 8

1.1 Khối lượng vận chuyển hàng air từ năm 2004-2008: 8

1.2 Khối lượng vận chuyển hàng sea từ năm 2004-2008: 10

1.3 Khối lượng hàng Logistics từ năm 2005-2008: 12

2. Doanh thu của Công ty TNHH GNVT AA từ năm 2004-2008: 13

2.1 Doanh thu của bộ phận hàng Air : 13

2.2 Doanh thu hàng Sea : 15

2.3 Doanh thu hàng Logistics : 16

3. Các mặt hàng chủ yếu : 17

3.1 Các mặt hàng chủ yếu bằng đường hàng không : 17

3.2 Hàng Sea và Logistics : 18

4. Khách hàng truyền thống : 18

II/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẲ CỦA HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN VẬN TẢI : 19

1. Những thuận lợi : 19

2. Những khó khăn đang tồn tại 21

3. Những mặt đã đạt được : 22

4. Những mặt chưa đạt được: 23

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIAO NHẬN VẬN TẢI TẠI CÔNG TY TNHH GNVT AA 25

I/ GIẢI PHÁP VỀ NHÂN SỰ : 25

II/ GIẢI PHÁP VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT: 25

III/ GIẢI PHÁP VỀ TÀI CHÍNH THƯƠNG MẠI : 25

Kết Luận 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY