Chuyên đề Phân tích ảnh hưởng của hiện tượng nước biển dâng tới hoạt động kinh tế và đời sống của người dân tại vùng ven biển Giao Thủy – Nam Định

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1LỜI CẢM ƠN 4Chương I: Những vấn đề chung về tác động của nước biển dâng đối với hoạt động kinh tế và đời sống con người 61.1 Nhận thức về hiện tượng nước biển dâng 61.2. Những tác động tiêu cực của nước biển dâng 81.2.1 Về môi trường 81.2.2Thiệt hại về kinh tế, xã hội 91.2. Những tác động tích cực của NBD 15Chương II: Thực trạng hoạt động kinh tê và đời sồng người dân và các ảnh hưởng của NBD vùng ven viển Giao Thủy –Nam Định 162.1. Giới thiệu chung về vùng ven biển Giao Thủy 162.1.1. Các đặc điểm tự nhiên vùng ven biển Giao Thủy 162.1.1.1 Vị trí địa lý 162.1.1.2 Địa hình và cảnh quan toàn vùng 162.1.1.3 Đặc điểm đất đai 192.1.1.4 Đặc điểm khí hậu 222.1.1.5 Đặc điểm thủy văn 232.1.2.Tài nguyên sinh vật ven biển Giao Thủy 242.1.2.1 Hệ thực vật 242.1.2.2 - Lớp chim 262.1.2.3- Lớp thú 282.1.2.4 - Các lớp bò sát, lưỡng cư và côn trùng : 282.1.2.5 - Tài nguyên Thuỷ sản : 292.1.3. Các đặc điểm kinh tế, xã hội 322.1.3.1. Dân cư 322.1.3.2.Hoạt động kinh tế (ngành nghề, thu nhập, tăng trưởng kinh tế.) 352.1.3.3 Cơ sở hạ tầng kỹ thuật 402.2. Hiện tượng NBD và các ảnh hưởng tại GT, NĐ 43Chương III Phân tích ảnh hưởng của NBD tới HĐKT và đời sống người dân vùng GT, NĐ 443.1 Tổng giá trị kinh tế 443.2 Các kịch bản đề ra với GT – NĐ 473.2.1 Tỉ lệ chiết khấu. 473.2.2 Các kịch bản đối với Giao Thủy_ Nam Định 483.3. Giải pháp 543.3.1Từ phía các cơ quan ban ngành Trung ương và địa phương 543.3.1.1 Các cơ quan ban ngành Trung ương 543.3.1.2 Các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương 543.3.1.3 Các tổ chức trong nước và quốc tế 553.3.2 Giải pháp từ phía người dân 563.4 . Kiến nghị 57

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

LỜI CẢM ƠN 4

Chương I: Những vấn đề chung về tác động của nước biển dâng đối với hoạt động kinh tế và đời sống con người 6

1.1 Nhận thức về hiện tượng nước biển dâng 6

1.2. Những tác động tiêu cực của nước biển dâng 8

1.2.1 Về môi trường 8

1.2.2Thiệt hại về kinh tế, xã hội 9

1.2. Những tác động tích cực của NBD 15

Chương II: Thực trạng hoạt động kinh tê và đời sồng người dân và các ảnh hưởng của NBD vùng ven viển Giao Thủy –Nam Định 16

2.1. Giới thiệu chung về vùng ven biển Giao Thủy 16

2.1.1. Các đặc điểm tự nhiên vùng ven biển Giao Thủy 16

2.1.1.1 Vị trí địa lý 16

2.1.1.2 Địa hình và cảnh quan toàn vùng 16

2.1.1.3 Đặc điểm đất đai 19

2.1.1.4 Đặc điểm khí hậu 22

2.1.1.5 Đặc điểm thủy văn 23

2.1.2.Tài nguyên sinh vật ven biển Giao Thủy 24

2.1.2.1 Hệ thực vật 24

2.1.2.2 - Lớp chim 26

2.1.2.3- Lớp thú 28

2.1.2.4 - Các lớp bò sát, lưỡng cư và côn trùng : 28

2.1.2.5 - Tài nguyên Thuỷ sản : 29

2.1.3. Các đặc điểm kinh tế, xã hội 32

2.1.3.1. Dân cư 32

2.1.3.2.Hoạt động kinh tế (ngành nghề, thu nhập, tăng trưởng kinh tế.) 35

2.1.3.3 Cơ sở hạ tầng kỹ thuật 40

2.2. Hiện tượng NBD và các ảnh hưởng tại GT, NĐ 43

Chương III Phân tích ảnh hưởng của NBD tới HĐKT và đời sống người dân vùng GT, NĐ 44

3.1 Tổng giá trị kinh tế 44

3.2 Các kịch bản đề ra với GT – NĐ 47

3.2.1 Tỉ lệ chiết khấu. 47

3.2.2 Các kịch bản đối với Giao Thủy_ Nam Định 48

3.3. Giải pháp 54

3.3.1Từ phía các cơ quan ban ngành Trung ương và địa phương 54

3.3.1.1 Các cơ quan ban ngành Trung ương 54

3.3.1.2 Các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương 54

3.3.1.3 Các tổ chức trong nước và quốc tế 55

3.3.2 Giải pháp từ phía người dân 56

3.4 . Kiến nghị 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY