Chuyên đề Phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC

A. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 2

B. NỘI DUNG 3

I.CƠ SỞ LÍ LUẬN 3

1.Vị trí của phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường 3

2. Nguyên tắc thực hiện phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường 4

3. Tác động kinh tế - xã hội của phân phối thu nhập trong kinh tế thị trường 5

4 . Các hình thức phân phối thu nhập trong thời kì quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội 5

II. THƯC TRẠNG PHÂN PHỐI THU NHÂP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM 8

1. Thực trang và giải pháp tiền lương ở nước ta 8

2. Thực trạng và các giải pháp về lợi nhuận trong nền kinh tế Việt Nam 19

3. Thực trạng và giải pháp về địa tô 22

III. .NHỮNG KIẾN NGHỊ CHUNG VỀ PHÂN PHỐI THU NHẬP Ở VIỆT NAM 23

C. KẾT LUẬN 26

TÀI LIỆU THAM KHẢO 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY