Chuyên đề Những phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định ở Công ty In tài chính

Trong việc quản lý sử dụng TSCĐ các biện pháp phân công, phân nhiệm một cách cụ thể cho từng khâu, từng bộ phận có tác dụng nâng cao ý thức trách nhiệm của bộ phận đó đối với TSCĐ được giao. Để quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả TSCĐ của Công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh, ban lãnh đạo Công ty đã quy định trách nhiệm quản lý TSCĐ cho từng phòng ban, tổ đội, phân xưởng sản xuất. Cụ thể là:Đối với máy móc thiết bị sản xuất, công ty bàn giao cho phân xưởng sản xuất, bộ phận cơ khí và tự chịu trách nhiệm về tài sản đó. Các bộ phận này theo đặc điểm của từng loại máy móc thiết bị phải tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy trình công nghệ và tuân thủ đúng yếu tố kỹ thuật của máy móc thiết bị. Ví dụ như đối với máy in , máy nào còn mới thì có thể sử dụng hết công suất thiết kế của máy, nhưng khi đã khấu hao qua 50% thì không được cho máy chạy hết công suất thiết kế mà chỉ có thể cho máy chạy theo khả năng có thể đảm bảo sản xuất ra những sản phẩm tốt mà không ảnh hưởng đến chất lượng của máy.

Trong việc quản lý sử dụng TSCĐ các biện pháp phân công, phân nhiệm một cách cụ thể cho từng khâu, từng bộ phận có tác dụng nâng cao ý thức trách nhiệm của bộ phận đó đối với TSCĐ được giao. Để quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả TSCĐ của Công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh, ban lãnh đạo Công ty đã quy định trách nhiệm quản lý TSCĐ cho từng phòng ban, tổ đội, phân xưởng sản xuất. Cụ thể là:

Đối với máy móc thiết bị sản xuất, công ty bàn giao cho phân xưởng sản xuất, bộ phận cơ khí và tự chịu trách nhiệm về tài sản đó. Các bộ phận này theo đặc điểm của từng loại máy móc thiết bị phải tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy trình công nghệ và tuân thủ đúng yếu tố kỹ thuật của máy móc thiết bị. Ví dụ như đối với máy in , máy nào còn mới thì có thể sử dụng hết công suất thiết kế của máy, nhưng khi đã khấu hao qua 50% thì không được cho máy chạy hết công suất thiết kế mà chỉ có thể cho máy chạy theo khả năng có thể đảm bảo sản xuất ra những sản phẩm tốt mà không ảnh hưởng đến chất lượng của máy.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY