Chuyên đề Những giải pháp đẩy mạnh công tác hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Xây dựng cơ sỡ vật chất cho các mô hình trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp, trung tâm đào tạo nghề như các trung tâm: Huấn luyện nghề cá, trung tâm đào tạo nhân viên ngành du lịch - dịch vụ, các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề trên cơ sở nguồn lực thực tế của địa phương để tạo nghề cho người lao động. Mặt khác, chính quyền TP cũng nên mở ra một số trung tâm đào tạo có bằng cấp và chứng chỉ quốc gia về trình độ quản lý cho các chủ doanh nghiệp và các cán bộ quản lý của doanh nghiệp. Điều quan trọng đó là phải đưa ra các chương trình đào tạo có chất lượng toàn diện, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các trung tâm thực hiện công việc này, đưa ra quy chuẩn chất lượng cho các trung tâm muốn thực hiện công việc đào tạo này, đồng thời phải hỗ trợ các trung tâm này đứng trên phương diện chỉ đạo và phối hợp cùng các trung tâm nhằm đảo bảo được mục tiêu cuối cùng là đào tạo được đội ngũ nhân lực có trình độ và đầy đủ phẩm chất đủ sức đáp ứng cho nhu cầu phát triển của DNNVV, cũng như nền kinh ttế của thành phố. Đi đôi với công việc đó là nâng cao trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo, đổi mới và có quy chế thông thoáng cho các trung tâm đào tạo hoạt động có chất lượng và hiệu quả.

Xây dựng cơ sỡ vật chất cho các mô hình trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp, trung tâm đào tạo nghề như các trung tâm: Huấn luyện nghề cá, trung tâm đào tạo nhân viên ngành du lịch - dịch vụ, các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề trên cơ sở nguồn lực thực tế của địa phương để tạo nghề cho người lao động. Mặt khác, chính quyền TP cũng nên mở ra một số trung tâm đào tạo có bằng cấp và chứng chỉ quốc gia về trình độ quản lý cho các chủ doanh nghiệp và các cán bộ quản lý của doanh nghiệp. Điều quan trọng đó là phải đưa ra các chương trình đào tạo có chất lượng toàn diện, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các trung tâm thực hiện công việc này, đưa ra quy chuẩn chất lượng cho các trung tâm muốn thực hiện công việc đào tạo này, đồng thời phải hỗ trợ các trung tâm này đứng trên phương diện chỉ đạo và phối hợp cùng các trung tâm nhằm đảo bảo được mục tiêu cuối cùng là đào tạo được đội ngũ nhân lực có trình độ và đầy đủ phẩm chất đủ sức đáp ứng cho nhu cầu phát triển của DNNVV, cũng như nền kinh ttế của thành phố. Đi đôi với công việc đó là nâng cao trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo, đổi mới và có quy chế thông thoáng cho các trung tâm đào tạo hoạt động có chất lượng và hiệu quả.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY