Chuyên đề Những căn cứ và đề xuất nhằm hoàn thiện chiến lược marketing tại công ty du lịch cựu chiến binh Việt Nam

Mục lụcTrang Lời nói đầu . 1Chương I: Một số khái niệm cơ bản của du lịch và Mar 3I. Khái niệm cơ bản về du lịch, sản phẩm du lịch và vai trò của du lịch trong nền kinh tế - xã hội. 31. Khái niệm về du lịch. 32. Khái niệm về sản phẩm du lịch và đặc điểm của sản phẩm du lịch 63. Vai trò của du lịch trong đời sống kinh tế - xã hội. 10II. Những khái niệm về marketing và marketing du lịch 131. Khái niệm về marketing. 132. Khái niệm marketing du lịch và các công cụ của chiến lược marketing du lịch. 143. Các căn cứ và phương pháp để xây dựng một chiến lược marketing. 20Chương 2: Thực trạng việc thực hiện chiến lược Marketing tại Công ty du lịch cựu chiến binh Việt Nam trong những năm qua. 22I. Giới thiệu về công ty du lịch Cựu chiến binh Việt Nam 221. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 222. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty. 23II. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay của công ty 271. Tình hình hiện tại của công ty 272. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 2 năm 2000 - 2001. 30III. Việc thực hiện và xây dựng chiến lược Marketing của Công ty nói chung và ở các thị trường trọng điểm. 341.Việc thực hiện chiến lược Marketing của công ty nói chung. 342. Việc thực hiện chiến lược Marketing ở các thị trường trọng điểm. 36Chương III: Những căn cứ và đề xuất nhằm hoàn thiện chiến lược marketing tại công ty Du lịch Cựu chiến binh 41I. Những căn cứ đề xuất nhằm hoàn thiện chiến lược marketing tại Công ty du lịch cựu chiến binh Việt Nam. 411. Căn cứ vào mức độ cạnh tranh trên thị trường du lịch 422. Căn cứ vào phương hướng chiến lược phát triển của ngành du lịch Việt Nam trong tương lai. 433. Căn cứ vào xu thế du lịch trên thế giới và trong nước. 444. Căn cứ vào khả năng phương hướng chiến lược kinh doanh của công ty. 48II. Đề xuất để hoàn thiện chiến lược marketing ở công ty du lịch cựu chiến binh Việt Nam. 501. Các nguyên tắc của chiến lược marketing 502. Những đề xuất 52Kết luận. 61Tài liệu tham khảo 62

Mục lục

Trang

Lời nói đầu . 1

Chương I: Một số khái niệm cơ bản của du lịch và Mar 3

I. Khái niệm cơ bản về du lịch, sản phẩm du lịch và vai trò của du lịch trong nền kinh tế - xã hội. 3

1. Khái niệm về du lịch. 3

2. Khái niệm về sản phẩm du lịch và đặc điểm của sản phẩm du lịch 6

3. Vai trò của du lịch trong đời sống kinh tế - xã hội. 10

II. Những khái niệm về marketing và marketing du lịch 13

1. Khái niệm về marketing. 13

2. Khái niệm marketing du lịch và các công cụ của chiến lược marketing du lịch. 14

3. Các căn cứ và phương pháp để xây dựng một chiến lược marketing. 20

Chương 2: Thực trạng việc thực hiện chiến lược Marketing tại Công ty du lịch cựu chiến binh Việt Nam trong những năm qua. 22

I. Giới thiệu về công ty du lịch Cựu chiến binh Việt Nam 22

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 22

2. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty. 23

II. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay của công ty 27

1. Tình hình hiện tại của công ty 27

2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 2 năm 2000 - 2001. 30

III. Việc thực hiện và xây dựng chiến lược Marketing của Công ty nói chung và ở các thị trường trọng điểm. 34

1.Việc thực hiện chiến lược Marketing của công ty nói chung. 34

2. Việc thực hiện chiến lược Marketing ở các thị trường trọng điểm. 36

Chương III: Những căn cứ và đề xuất nhằm hoàn thiện chiến lược marketing tại công ty Du lịch Cựu chiến binh 41

I. Những căn cứ đề xuất nhằm hoàn thiện chiến lược marketing tại Công ty du lịch cựu chiến binh Việt Nam. 41

1. Căn cứ vào mức độ cạnh tranh trên thị trường du lịch 42

2. Căn cứ vào phương hướng chiến lược phát triển của ngành du lịch Việt Nam trong tương lai. 43

3. Căn cứ vào xu thế du lịch trên thế giới và trong nước. 44

4. Căn cứ vào khả năng phương hướng chiến lược kinh doanh của công ty. 48

II. Đề xuất để hoàn thiện chiến lược marketing ở công ty du lịch cựu chiến binh Việt Nam. 50

1. Các nguyên tắc của chiến lược marketing 50

2. Những đề xuất 52

Kết luận. 61

Tài liệu tham khảo 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY