Chuyên đề Nghiệp vụ cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á chi nhánh quận 11

§ Trong thời gian tới, NHNN sẽ ban hành quy định mới về cách tính và chuyển nợ quá hạn, cũng như trích như trích lập dự phòng rủi ro hướng dẫn thực hiện QĐ 127.

§ Việc ban hành các qui định hướng dẫn về chế độ vốn 2 cấp, liên quan đến tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu 8%, cũng như yêu cầu khác về kiểm soát rủi ro cho phù hợp với các khuyến nghị cơ bản của những quy định về phòng ngừa rủi ro theo công thức của Ngân Hàng Thanh Toán Quốc Tế ( Basel ) cũng đang được Ngân Hàng Nhà Nước xem xét.

§ Tùy thuộc vào phạm vi áp dụng của các quy định hướng dẫn này, QĐ 127 sẽ có tác động tới hoạt động của các ngân hàng trong thời gian tới.

§ QĐ 127 đưa ra một số khái niệm” Cơ cấu lại thời hạn trả nợ” theo đó việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ có thể thực hiện 1 trong 2 phương thức sau: “điều chỉnh lại kỳ hạn trả nợ “ hoặc “ gia hạn nợ vay” .

§ Điều chỉnh lại kỳ hạn trả nợ là cơ chế cho phép ngân hàng chấp thuận thay đổi kỳ hạn trả nợ gốc và / hoặc lãi mà không làm thay đổi kỳ hạn trả nợ cuối cùng. Còn “gia hạn nợ vay” là phương thức thay đổi lịch thanh toán nợ gốc và /hoặc lãi cùng với kéo dài thời hạn cho vay đã thỏa thuận trước đó trong hợp đồng tín dụng.

§ Chuyển nợ quá hạn và trích lập dự phòng rủi ro. Tuy không đặt ra giới hạn đối với thời hạn gia hạn nợ vay như quy chế 1627 nhưng QĐ 127 lại đặt ra yêu cầu hơn về chuyển nợ quá hạn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY