Chuyên đề Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân nhanh giống cây hông Paulownia bằng phương pháp in vitro

TÓM TẮT CÔNG TRÌNH

MỞ ĐẦU

I.ĐẶT VẤN ĐỀ

II.MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích của đề tài

2. Yêu cầu của đề tài

Phần I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

I. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO

II. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

III. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ VÀ TẾ BÀO

1. Nuôi cấy trên môi trường đặc

2. Nuôi cấy trên môi trường lỏng

V. CÁC KỸ THUẬTNUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO

1. Phương pháp chồi đỉnh và các phần khác nhau của thực vật

2. Tái sinh chồi bất định

3. Tạo phôi vô tính và hạt nhân tạo

VI. ỨNG DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG IN VITRO

1. Tạo cây sạch bệnh

2. Nhân nhanh in vitro với số lượng lớn

VII. QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CẤY MÔ

VIII. VÀI NÉT VỀ CÂY HÔNG

1. Đặc điểm sinh thái

2. Các nghiên cứu về cây hông trên thế giới và trong nước

Phần II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

I. VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Môi trường nuôi cấy

2. Thí nghiệm

Phần III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

I. TẠO NGUỒN NGUYÊN LIỆU

II. ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ BAP TỚI HỆ SỐ NHÂN CHỒI

III. ẢNH HƯỞNG CỦA BAP ĐẾN VƯƠN CHỒI CỦA ĐỐT MẮT TRONG MÔI TRƯỜNG BÁN LỎNG

IV. TẠO CÂY HOÀN CHỈNH

1. Ảnh hưởng của NAA đến ra rễ in vitro

2. Ảnh hưởng của NAA kết hợp với giá thể đến hình thành rễ in vivo

V. ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH CẢI TIẾN

Phần IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

I. KẾT LUẬN

II. ĐỀ NGHỊ

Phần V. TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. TÀI LIỆU TRONG NƯỚC

II. TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY