Chuyên đề Nghiên cứu hành vi tiêu dùng điện thoại di động của sinh viên khóa 8 - Khoa Kinh tế và QTKD - Đại học An Giang

Mục lụcCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU1.1 Lý do chọn đề tài 41.2 Mục tiêu nghiên cứu 41.3 Phạm vi nghiên cứu 51.4 Ý nghĩa thực tiễn 5CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT _ VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU2.1 Khái niệm hành vi tiêu dùng 62.2 Mô hình hành vi của người tiêu dùng 62.2.1 Quá trình quyết định mua của khách hàng 82.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng hành vi tiêu dùng 102.2.3 Những ảnh hưởng mang tính chất cá nhân lên hành vi tiêu 112.3 Mô hình nghiên cứu 13 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Tổng thể nghiên cứu 143.2 Phương Pháp nghiên cứu 143.2.1 Phương pháp thu thập dữ liệu 143.2.2 Tiến độ nghiên cứu 153.2.3 Quy trình nghiên cứu 153.3 Thang đo 163.4 Mẫu 173.5 Phương pháp phân tích và xử lý 17CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU4.1 Thông tin về mẫu 184.2 Hành vi tiêu dùng điện thoại di động 204.2.1 Nhận thức nhu cầu 204.2.2 Đánh giá các phương án 224.2.3 Ra quyết định 25CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ5.1 Kết Luận 295.2 Kiến nghị 30

Mục lục

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 Lý do chọn đề tài 4

1.2 Mục tiêu nghiên cứu 4

1.3 Phạm vi nghiên cứu 5

1.4 Ý nghĩa thực tiễn 5

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT _ VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

2.1 Khái niệm hành vi tiêu dùng 6

2.2 Mô hình hành vi của người tiêu dùng 6

2.2.1 Quá trình quyết định mua của khách hàng 8

2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng hành vi tiêu dùng 10

2.2.3 Những ảnh hưởng mang tính chất cá nhân lên hành vi tiêu 11

2.3 Mô hình nghiên cứu 13

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1 Tổng thể nghiên cứu 14

3.2 Phương Pháp nghiên cứu 14

3.2.1 Phương pháp thu thập dữ liệu 14

3.2.2 Tiến độ nghiên cứu 15

3.2.3 Quy trình nghiên cứu 15

3.3 Thang đo 16

3.4 Mẫu 17

3.5 Phương pháp phân tích và xử lý 17

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1 Thông tin về mẫu 18

4.2 Hành vi tiêu dùng điện thoại di động 20

4.2.1 Nhận thức nhu cầu 20

4.2.2 Đánh giá các phương án 22

4.2.3 Ra quyết định 25

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1 Kết Luận 29

5.2 Kiến nghị 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY