Chuyên đề Nghiên cứu hành vi thuê nhà trọ của sinh viên khoa Kinh tế - QTKD trường Đại Học An Giang

MỤC LỤCDANH MỤC BIỂU ĐỒ 2DANH MỤC HÌNH 2Chương 1 GIỚI THIỆU 31.1 Lý do chọn đề tài 31.2 Mục tiêu nghiên cứu 31.3 Phạm vi nghiên cứu 31.4 Nội dung nghiên cứu 31.5 Phương pháp nghiên cứu 41.6 Ý nghĩa nghiên cứu 4Chương 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 5I. Cơ sở lý thuyết 52.1 Giới thiệu 52.2 Hành vi tiêu dùng 52.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm 62.3.1 Yếu tố văn hóa 62.3.2 Yếu tố xã hội 72.3.3 Yếu tố cá nhân 82.3.4 Yếu tố tâm lý 92.4 Quá trình quyết định mua hàng 112.4.1 Ý thức nhu cầu 112.4.2 Tìm kiếm thông tin 112.4.3 Đánh giá các phương án mua hàng 122.4.4 Quyết định mua hàng 122.4.5 Hành vi sau khi mua 12II. Mô hình nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu 132.1 Mô hình nghiên cứu 132.2 Quy trình nghiên cứu 14Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 153.1 Đặc điểm của mẫu 153.2 Hành vi thuê 163.2.1 Nhận thức nhu cầu 163.2.2 Tìm kiếm thông tin 173.2.3 Đánh giá các yếu tố 173.2.4 Ra quyết định 213.2.5 Hành vi sau khi thuê 22Chương 4 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 244.1 Kết quả chính 244.2 Kiến nghị 25PHỤ LỤC 25

MỤC LỤC

DANH MỤC BIỂU ĐỒ 2

DANH MỤC HÌNH 2

Chương 1 GIỚI THIỆU 3

1.1 Lý do chọn đề tài 3

1.2 Mục tiêu nghiên cứu 3

1.3 Phạm vi nghiên cứu 3

1.4 Nội dung nghiên cứu 3

1.5 Phương pháp nghiên cứu 4

1.6 Ý nghĩa nghiên cứu 4

Chương 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 5

I. Cơ sở lý thuyết 5

2.1 Giới thiệu 5

2.2 Hành vi tiêu dùng 5

2.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm 6

2.3.1 Yếu tố văn hóa 6

2.3.2 Yếu tố xã hội 7

2.3.3 Yếu tố cá nhân 8

2.3.4 Yếu tố tâm lý 9

2.4 Quá trình quyết định mua hàng 11

2.4.1 Ý thức nhu cầu 11

2.4.2 Tìm kiếm thông tin 11

2.4.3 Đánh giá các phương án mua hàng 12

2.4.4 Quyết định mua hàng 12

2.4.5 Hành vi sau khi mua 12

II. Mô hình nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu 13

2.1 Mô hình nghiên cứu 13

2.2 Quy trình nghiên cứu 14

Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 15

3.1 Đặc điểm của mẫu 15

3.2 Hành vi thuê 16

3.2.1 Nhận thức nhu cầu 16

3.2.2 Tìm kiếm thông tin 17

3.2.3 Đánh giá các yếu tố 17

3.2.4 Ra quyết định 21

3.2.5 Hành vi sau khi thuê 22

Chương 4 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 24

4.1 Kết quả chính 24

4.2 Kiến nghị 25

PHỤ LỤC 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY