Chuyên đề Nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp quân đội

Mục Lục

I: Mở Đầu

1: Lý do chọn đề tài

2: Nhiệm vụ của đề tài

3: Đối tượng phạm vi nghiên cứu

4: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

5: Ý nghĩa lý luận và thực tiễn

II: Nội Dung

Chương 1: Cơ sở lý luận

I- Quan điểm chủ nghĩa Mác- LêNin về phẩm chất và năng lực cán bộ.

II- Tư tưởng Hồ Chí Minh.

III- Yêu cầu về phẩm chất, năng lưc của cán bộ lãnh đạo

IV- Yêu cầu của cán bộ quản lý trong cơ chế thị trường hiện nay

Chương II: Thực trạng về phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp quân đội

I: Khái quát về tình hình, hoạt động của công ty xây lắp 665

II: Thực trạng phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong công ty.

Chương III:Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp trong công ty xây lắp 665

I- Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh ở các doanh nghiệp .

II- Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực quản lý kinh tế .

III- Thực hiện tốt công tác xây dựng quy hoạch cán bộ .

IV- Đổi mới khâu xây dựng tiêu chuẩn cán bộ, đánh giá và sử dụng cán bộ trong thời kỳ mới .

V- Đổi mới khâu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý.

VI- Đổi mới hoàn thiện chính sách đối với cán bộ doanh nghiệp quân đội .

VII- Đổi mới cơ quan tham mưu về công tác cán bộ .

VIII- Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY