Chuyên đề Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu tại Công ty TNHH Baran

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẤU THẦU VÀ CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU 3

1.1. Khái quát chung về đấu thầu 3

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của đấu thầu 3

1.1.2. Nguyên tắc và phương thức của đấu thầu 4

1.1.3. Các loại hình đấu thầu 5

1.2. Cạnh tranh trong đấu thầu 9

1.2.1. Vai trò của chủ thầu xây dựng 9

1.2.2. Các tiêu thức đánh giá khả năng cạnh tranh 9

1.2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh 10

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY TNHH BARAN 13

2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Baran 13

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 13

2.1.2. Ngành nghề kinh doanh 15

2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 17

2.2. Thực trạng công tác đấu thầu tại Công ty TNHH Baran 24

2.2.1. Quy trình đấu thầu của Công ty TNHH Baran 24

2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đấu thầu tại Công ty TNHH Baran. 26

2.2.3. Kết quả đấu thầu của Công ty TNHH Baran 29

2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến sức cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu tại Công ty TNHH Baran 33

2.3.1 Giá dự thầu 33

2.3.2 Năng lực tài chính 34

2.3.3 Năng lực kỹ thuật 35

2.4. Đánh giá chung về công tác đấu thầu và sức cạnh tranh trong đấu thầu tại công ty TNHH Baran 36

2.4.1. Những kết quả đạt được 36

2.4.2. Những thuận lợi và khó khăn 38

2.4.3. Đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty so với doanh nghiệp khác . 40

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY TNHH BARAN 44

3.1. Giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu 44

3.1.1. Về giá dự thầu 44

3.1.2. Đầu tư mua sắm thiết bị 45

3.1.3. Phát triển nguồn nhân lực 45

3.2. Một số kiến nghị 46

3.2.1. Kiến nghị với nhà nước 46

3.2.2. Kiến nghị với các bộ nghành liên quan 46

3.2.3. Kiến nghị với Công ty Baran 47

KẾT LUẬN 49

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY