Chuyên đề Nâng cao hiệu quả hoạt động triển khai Kaizen trong tập đoàn FPT

MỤC LỤC

MỞ BÀI 1

NỘI DUNG 3

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KAIZEN VÀ SỰ CẦN THIẾT ÁP DỤNG KAIZEN TẠI FPT 3

1.1 Tổng quan về Kaizen 3

1.1.1 Nội dung 3

1.1.2 Điều kiện triển khai Kaizen 4

1.2 Giới thiệu chung về FPT 6

1.2.1 Quá trình hình thành và phát triển 6

1.2.1.1 Quá trình hình thành 6

1.2.1.2 Các giai đoạn phát triển 7

1.2.3 Các đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của công ty ảnh hưởng tới việc áp dụng Kaizen 10

1.2.3.1 Cơ cấu tổ chức quản lý 10

2. Đặc điểm về lĩnh vực kinh doanh. 16

Đào tạo nhân lực chất lượng cao nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin đang là một trong những nhu cầu cấp thiết cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam. 17

3. Đặc điểm về nguồn nhân lực: 17

3.1. Đánh giá về tăng trưởng số lượng lao động 17

3.2.Về cơ cấu trình độ 19

3.3. Về cơ cấu nghiệp vụ 20

3.4. Về thâm niên công tác 22

3.5. Đặc điểm vốn – tài chính. 23

4. Khách hàng của công ty 26

5. Đối tác của công ty. 27

6. Những kết quả đạt được trong công tác chất lượng 29

7. Những hạn chế còn tồn tại 30

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VIỆC TRIỂN KHAI KAIZEN TẠI FPT 31

2.1 Công tác triển khai Kaizen tại FPT 31

2.1.1 Sự cần thiết phải triển khai Kaizen tại FPT 31

2.1.2 Thực trạng FPT trước khi triển khai Kaizen 31

2.2 Các bước triển khai Kaizen tại FPT 32

2.2 Các công cụ áp dụng trong công tác triển khai Kaizen 36

2.3.1 Những kết quả đạt được trong công tác triển khai Kaizen 39

2.3.1.1 Phân tích số lượng đề xuất cải tiến 39

2.1.1.2 Phân tích số lượng đề xuất cải tiến trong quý I/2008 ở các đơn vị tại Hà Nội 40

2.3.1.3 Phân tích số lượng cán bộ có đề xuất cải tiến trong quý I/2008 ở các đơn vị tại Hà Nội 42

2.3.1.3 Phân tích tỷ lệ tổng số đề xuất cải tiến/tổng số cán bộ có đề xuất 43

2.3.2 Những hạn chế còn tồn tại trong công tác triển khai Kaizen tại FPT 43

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI KAIZEN TẠI FPT 44

KẾT LUẬN 45

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY