Chuyên đề Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với Doanh nghiệp tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội

MỤC LỤC :LỜI NÓI ĐẦU .Chương I : Những vấn đề cơ bản về hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại 1.1 Hoạt động cơ bản cả Ngân hàng thương mại : 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại . 1.1.2 Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại 1.2 Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại : 1.2.1 Khái niệm về cho vay . 1.2.2 Nguyên tắc cho vay . 1.2.3 Phân loại cho vay 1.3 Hiệu quả cho vay : 1.3.1 Khái niệm về hiệu quả cho vay . 1.3.2 Các chỉ tiêu đánh phản ánh và đánh giá hiệu quả cho vay . 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động cho vay của NHTM : 1.3.3.1 Yếu tố chủ quan 1.3.3.2 yếu tố khách quan .Chương II : Thực trạng hiệu quả hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Nam Hà Nội giai đoạn 2005-2007 2.1 Giới thiệu về Chi Nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nam Hà Nội . 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển . 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh : . 2.1.2.1Công tác huy động vốn . 2.1.2.2 Công tác tín dụng . 2.1.2.3 Công tác Kế toán – Tài chính . 2.2 Thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Nam Hà Nội : . 2.2.1 Doanh số cho vay, thu nợ, dư nợ tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Nam Hà Nội : . 2.2.1.1 Doanh số cho vay . 2.2.1.2 Doanh số thu nợ đối với doanh nghiệp tại chi nhánh NHNN Nam Hà Nội 2.2.1.3 Dư nợ đối với doanh nghiệp tại chí nhánh NHNN Nam Hà Nội . 2.2.2 Hệ số sử dụng vốn vay . 2.2.3 Tình hình nợ quá hạn đối với doanh nghiệp tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp Nam Hà Nội 2.3 Đánh giá về hiệu quả hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Nam Hà Nội . 2.3.1 Đánh giá kết quả đã đạt được . 2.3.2 Một số hạn chế và nguyên nhân : . 2.3.2.1 Hạn chế . 2.3.2.2 Nguyên nhân . Chương III : Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với Doanh nghiệp tại Chi nhánh Nam Hà Nội : . 3.1 Mục tiêu hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp tại chi nhánh năm 2008 : .  3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay đối với Doanh nghiệp tại chi nhánh Nam Hà Nội . 3.2.1 Giải pháp nâng cao trình độ cho cán bộ tín dụng 3.2.1.1 Tổ chức thi tuyển nghiêm túc . 3.2.1.2 Xây dựng cơ chế đãi ngộ minh bạch . 3.2.1.3 Nâng cao chất lượng đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ tín dụng . 3.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định . 3.2.3 Giải pháp hạn chế nợ quá hạn và xử lý nợ xấu . 3.2.4 Giải pháp tăng cường chất lượng kiểm tra, kiểm soát cho vay . 3.2.5 Giải pháp mở rộng danh mục sản phẩm và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng . 3.3 Một số kiến nghị . 3.3.1 Kiến nghị đối với NHNo & PTNT Việt Nam 3.3.2 Kiến nghị với Doanh nghiệp vay vốn tại Chi nhánh 3.3.3 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước .KẾT LUẬN .

MỤC LỤC :

LỜI NÓI ĐẦU .

Chương I : Những vấn đề cơ bản về hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại

1.1 Hoạt động cơ bản cả Ngân hàng thương mại :

1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại .

1.1.2 Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại

1.2 Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại :

1.2.1 Khái niệm về cho vay .

1.2.2 Nguyên tắc cho vay .

1.2.3 Phân loại cho vay

1.3 Hiệu quả cho vay :

1.3.1 Khái niệm về hiệu quả cho vay .

1.3.2 Các chỉ tiêu đánh phản ánh và đánh giá hiệu quả cho vay .

1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động cho vay của NHTM :

1.3.3.1 Yếu tố chủ quan

1.3.3.2 yếu tố khách quan .

Chương II : Thực trạng hiệu quả hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Nam Hà Nội giai đoạn 2005-2007

2.1 Giới thiệu về Chi Nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nam Hà Nội .

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển .

2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh : .

2.1.2.1Công tác huy động vốn .

2.1.2.2 Công tác tín dụng .

2.1.2.3 Công tác Kế toán – Tài chính .

2.2 Thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Nam Hà Nội : .

2.2.1 Doanh số cho vay, thu nợ, dư nợ tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Nam Hà Nội : .

2.2.1.1 Doanh số cho vay .

2.2.1.2 Doanh số thu nợ đối với doanh nghiệp tại chi nhánh NHNN Nam Hà Nội

2.2.1.3 Dư nợ đối với doanh nghiệp tại chí nhánh NHNN Nam Hà Nội .

2.2.2 Hệ số sử dụng vốn vay .

2.2.3 Tình hình nợ quá hạn đối với doanh nghiệp tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp Nam Hà Nội

2.3 Đánh giá về hiệu quả hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Nam Hà Nội .

2.3.1 Đánh giá kết quả đã đạt được .

2.3.2 Một số hạn chế và nguyên nhân : .

2.3.2.1 Hạn chế .

2.3.2.2 Nguyên nhân .

Chương III : Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với Doanh nghiệp tại Chi nhánh Nam Hà Nội : .

3.1 Mục tiêu hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp tại chi nhánh năm 2008 : .

3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay đối với Doanh nghiệp tại chi nhánh Nam Hà Nội .

3.2.1 Giải pháp nâng cao trình độ cho cán bộ tín dụng

3.2.1.1 Tổ chức thi tuyển nghiêm túc .

3.2.1.2 Xây dựng cơ chế đãi ngộ minh bạch .

3.2.1.3 Nâng cao chất lượng đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ tín dụng .

3.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định .

3.2.3 Giải pháp hạn chế nợ quá hạn và xử lý nợ xấu .

3.2.4 Giải pháp tăng cường chất lượng kiểm tra, kiểm soát cho vay .

3.2.5 Giải pháp mở rộng danh mục sản phẩm và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng .

3.3 Một số kiến nghị .

3.3.1 Kiến nghị đối với NHNo & PTNT Việt Nam

3.3.2 Kiến nghị với Doanh nghiệp vay vốn tại Chi nhánh

3.3.3 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước .

KẾT LUẬN .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY