Chuyên đề Nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Giao Thủy

Mục lục

Lời mở đầu 2

CHƯƠNG I 4

1.1. Tổng quan về động lực làm việc của người lao động trong tổ chức 4

1.1.1. Khái niệm động lực làm việc của người lao động 4

1.1.2. Vai trò của việc tạo động lực làm việc. 7

1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động. 8

1.2. Một số học thuyết về tạo động lực làm việc cho người lao động trong tổ chức 13

1.2.1. Học thuyết hai yếu tố của F. Herzberg 13

1.2.2. Hệ thống nhu cầu của Maslow 14

1.2.3. Hệ công cụ lãnh đạo con người 16

1.2.4. Mối quan hệ nhu cầu – động cơ – hành động 17

1.3. Khuôn khổ lý thuyết sử dụng trong chuyên đề 17

CHƯƠNG II 19

2.1. Quá trình hình thành và phát triển. 19

2.2. Chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng nông nghiệp huyện Giao Thủy. 27

2.4. Chiến lược phát triển của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Giao Thủy 28

2.5. Mô hình cơ cấu tổ chức tại ngân hàng nông nghiệp huyện Giao Thủy. 30

Mô hình cơ cấu tổ chức 30

2.6. Các hoạt động chủ yếu 33

2.6.1. Huy động vốn 33

2.6.2. Hoạt động tín dụng 34

2.6.3. Dịch vụ ngân hàng 34

2.6.4. Hoạt động tài chính 34

2.6.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo-PTNT Giao Thủy trong năm tài chính 2009( tại trung tâm và chi nhánh các xã ) 35

2.7. Động lực làm việc của người lao động tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Giao Thủy. 35

2.8. Tạo động lực làm việc cho người lao động tại NHNo & PTNT Giao Thủy 37

2.8.1. Thực trạng tạo động lực cho người lao động tại NHNo & PTNT Giao Thủy 37

Bảng 2.1: Mức độ thỏa mãn tiền lương của người lao động 38

Bảng 2.2: Mức độ hài lòng của nhân viên với tiền thưởng 40

2.8.2. Đánh giá công tác tạo động lực 46

CHƯƠNG III 48

3.1. Phương hướng của lãnh đạo Ngân hàng nông nghiệp Giao Thủy về vấn đề tạo động lực làm việc cho người lao động. 48

3.2. Một số kiến nghị giải pháp nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại Ngân hàng Nông nghiệp huyện Giao Thủy 49

3.2.1. Đối với nhóm giải pháp duy trì. 50

3.2.2. Đối với nhóm giải pháp tạo động lực 55

KẾT LUẬN 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY