Chuyên đề Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Tĩnh

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 31.1.Tổng quan về ngân hàng thương mại 31.1.1 Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng thương mại 31.1.2 Vai trò của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế 41.1.2.1.Vai trò trung gian 41.1.2.2.Vai trò thanh toán 51.1.2.3.Vai trò người bảo lãnh 51.1.2.4.Vai trò đại lý 61.1.2.5.Vai trò thực hiện chính sách của Chính phủ 61.2. Chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. 71.2.1 Những khái niệm chung về tín dụng ngân hàng. 71.2.2 Các hình thức tín dụng của ngân hàng 91.2.2.1.Phân loại tín dụng theo thời gian: 101.2.2.2. Phân theo mức độ tín nhiệm đối với khách hàng. 121.2.2.3 Phân theo mục đích sử dụng 131.2.2.4 Phân theo xuất xứ tín dụng 131.2.3 Vai trò của tín dụng ngân hàng 141.2.4 Chất lượng tín dụng ngân hàng 151.2.4.1 Chỉ tiêu định tính 161.2.4.2 Chỉ tiêu định lượng 161.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Ngân hàng. 181.2.5.1 Nhóm yếu tố chủ quan: 181.2.5.2 Nhóm yếu tố khách quan: 19 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NHNo&PTNT TỈNH HÀ TĨNH TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 222.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên – xã hội tỉnh Hà Tĩnh 222.1.1 Về điều kiện tự nhiên 222.1.2 Về kinh tế - xã hội. 232.2 Thực trạng chất lượng tín dụng tại NHNo&PTNT Tỉnh Hà Tĩnh trong những năm gần đây. 242.2.1 Khái quát về mô hình cơ cấu tổ chức của NHNo&PTNT Tỉnh Hà Tĩnh. 242.2.1.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ hiện tại 242.2.2.2 Hoạt động chung của NHNo&PTNT Hà Tĩnh trong thời gian qua. 342.2.3 Thực trạng chất lượng tín dụng tại NHNo&PTNT tỉnh Hà Tĩnh. 402.3 Đánh giá về chất lượng tín dụng trong thời gian qua. 442.3.1 Kết quả đạt được 442.3.2 Hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng. 45CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG 47TẠI NHNo&PTNT TỈNH HÀ TĨNH 473.1 Định hướng phát triển của ngân hàng trong thời gian tới. 473.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHNo&PTNT tỉnh Hà Tĩnh 483.2.1 Nâng cao trình độ cán bộ, nhân viên, xây dựng chiến lược đầu tư và sử dụng cán bộ. 493.2.2 Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất , cải tiến công nghệ ngân hàng. 503.2.3 Đưa vào áp dụng và ngày càng hoàn thiện hệ thống chấm điểm khách hàng. 513.3 Một số kiến nghị, đề xuất 523.3.1 Đối với chính phủ. 523.3.2 Đối với chính quyền địa phương. 533.3.3 Đối với ngân hàng nhà nước. 53KẾT LUẬN 54DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 55

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 3

1.1.Tổng quan về ngân hàng thương mại 3

1.1.1 Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng thương mại 3

1.1.2 Vai trò của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế 4

1.1.2.1.Vai trò trung gian 4

1.1.2.2.Vai trò thanh toán 5

1.1.2.3.Vai trò người bảo lãnh 5

1.1.2.4.Vai trò đại lý 6

1.1.2.5.Vai trò thực hiện chính sách của Chính phủ 6

1.2. Chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. 7

1.2.1 Những khái niệm chung về tín dụng ngân hàng. 7

1.2.2 Các hình thức tín dụng của ngân hàng 9

1.2.2.1.Phân loại tín dụng theo thời gian: 10

1.2.2.2. Phân theo mức độ tín nhiệm đối với khách hàng. 12

1.2.2.3 Phân theo mục đích sử dụng 13

1.2.2.4 Phân theo xuất xứ tín dụng 13

1.2.3 Vai trò của tín dụng ngân hàng 14

1.2.4 Chất lượng tín dụng ngân hàng 15

1.2.4.1 Chỉ tiêu định tính 16

1.2.4.2 Chỉ tiêu định lượng 16

1.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Ngân hàng. 18

1.2.5.1 Nhóm yếu tố chủ quan: 18

1.2.5.2 Nhóm yếu tố khách quan: 19

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NHNo&PTNT TỈNH HÀ TĨNH TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 22

2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên – xã hội tỉnh Hà Tĩnh 22

2.1.1 Về điều kiện tự nhiên 22

2.1.2 Về kinh tế - xã hội. 23

2.2 Thực trạng chất lượng tín dụng tại NHNo&PTNT Tỉnh Hà Tĩnh trong những năm gần đây. 24

2.2.1 Khái quát về mô hình cơ cấu tổ chức của NHNo&PTNT Tỉnh Hà Tĩnh. 24

2.2.1.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ hiện tại 24

2.2.2.2 Hoạt động chung của NHNo&PTNT Hà Tĩnh trong thời gian qua. 34

2.2.3 Thực trạng chất lượng tín dụng tại NHNo&PTNT tỉnh Hà Tĩnh. 40

2.3 Đánh giá về chất lượng tín dụng trong thời gian qua. 44

2.3.1 Kết quả đạt được 44

2.3.2 Hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng. 45

CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG 47

TẠI NHNo&PTNT TỈNH HÀ TĨNH 47

3.1 Định hướng phát triển của ngân hàng trong thời gian tới. 47

3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHNo&PTNT tỉnh Hà Tĩnh 48

3.2.1 Nâng cao trình độ cán bộ, nhân viên, xây dựng chiến lược đầu tư và sử dụng cán bộ. 49

3.2.2 Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất , cải tiến công nghệ ngân hàng. 50

3.2.3 Đưa vào áp dụng và ngày càng hoàn thiện hệ thống chấm điểm khách hàng. 51

3.3 Một số kiến nghị, đề xuất 52

3.3.1 Đối với chính phủ. 52

3.3.2 Đối với chính quyền địa phương. 53

3.3.3 Đối với ngân hàng nhà nước. 53

KẾT LUẬN 54

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY