Chuyên đề Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long

MỤC LỤC:

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT: 1

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU: 2

LỜI NÓI ĐẦU 3

CHƯƠNG I: 4

THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ&PHÁT TRIỂN THĂNG LONG 5

1.1. GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ&PHÁT TRIỂN THĂNG LONG 5

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 5

1.1.2. Cơ cấu tổ chức 7

1.1.3. Kết quả hoạt động của Ngân hàng đầu tư&phát triển Thăng Long 9

1.2. THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ&PHÁT TRIỂN THĂNG LONG 20

1.2.1. Vai trò thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động tài trợ dự án của Ngân hàng Đầu tư& phát triển Thăng Long 20

1.2.2. Quy trình thẩm định tài chính dự án đầu tư 22

1.2.3. Nội dung thẩm định tài chính dự án 26

1.2.4. Phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư 29

1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư 32

1.2.6. Kết quả công tác thẩm định và thẩm định tài chính dự án đầu tư 34

1.3. VD MINH HỌA: THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN “ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BÍT TẤT XUẤT KHẨU” – CÔNG TY DỆT VĨNH PHÚC 39

1.3.1. Giới thiệu đánh giá về doanh nghiệp 39

1.3.2. Giới thiệu dự án “ Đầu tư dây chuyền sản xuất bít tất xuất khẩu” 41

1.3.3. Thẩm định tài chính dự án 41

1.3.4.Một số nhận xét về công tác thẩm định tài chính dự án “Đầu tư dây chuyền sản xuất bít tất xuất khẩu” – Công ty TNHH Dệt Vĩnh Phúc: 53

1.4. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THĂNG LONG 55

1.4.1. Những thành tựu đạt được: 55

1.4.2. Những hạn chế trong công tác Thẩm định tài chính dự án đầu tư : 57

CHƯƠNG II: 62

GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ&PHÁT TRIỂN THĂNG LONG 62

2.1. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ&PHÁT TRIỂN THĂNG LONG THỜI GIAN TỚI 62

2.1.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh trong đến năm 2015: 62

2.1.2. Định hướng công tác thẩm định tài chính dự án của Chi nhánh trong thời gian tới 65

2.2. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ&PHÁT TRIỂN THĂNG LONG 67

2.2.1. Hoàn thiện quy trình thẩm định 67

2.2.2. Hoàn thiện nội dung thẩm định 67

2.2.3. Hoàn thiện phương pháp thẩm định 72

2.2.4. Nâng cao trình độ và phẩm chất cán bộ thẩm định về thẩm định tài chính dự án 73

2.2.5. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tổ chức điều hành 74

2.2.6. Tăng cường đầu tư trang thiết bị cần thiết, ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm ứng dụng hiệu quả 74

2.2.7. Tăng cường công tác thu thập và xử lý thông tin thị trường 74

2.3. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 74

2.3.1. Chính phủ, các bộ ngành 74

2.3.2. Ngân hàng Nhà nước 75

2.3.3. Ngân hàng đầu tư&phát triển Việt Nam 76

2.3.4. Khách hàng- Chủ đầu tư: 77

KẾT LUẬN 78

TÀI LIỆU THAM KHẢO: 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY