Chuyên đề Nâng cao chất lượng dịch vụ phương thức thanh toán thư tín dụng chứng từ (L/C) đối với hàng nhập khẩu tại sở giao dịch I –BIDV

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ SỞ GIAO DỊCH I NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 3

1.Giới thiệu tổng quan về sở giao dịch I ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam. 3

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển. 3

1.2.Mô hình tổ chức,chức năng, nhiệm vụ các phòng ban. 4

1.2.1.Mô hình tổ chức 4

1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 5

1.3.Tình hình hoạt động của sở giao dịch I 9

1.3.1.Hoạt động huy động vốn 9

1.3.2.Hoạt động tín dụng. 11

1.3.3.Hoạt động dịch vụ ngân hàng. 13

1.3.4.Hoạt động hợp tác kinh doanh. 13

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN THƯ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI SỞ GIAO DỊCH I - NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 14

1.Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ngân hàng. 14

1.1. Trình độ công nghệ thông tin áp dụng vào hoạt động của ngân hàng. 14

1.2.Trình độ đội ngũ nhân viên. 15

1.3.Các nhân tố khác. 15

2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng. 16

3.Tình hình hoạt động phương thức thanh toán thư tín dụng chứng từ tại sở giao dịch I – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 18

4.Thực trạng chấ lượng dịch vụ thanh toán thư tín dụng chứng từ đối với hàng nhập khẩu tại sở giao dịch I. 21

4.1.Đánh giá về thời gian và thủ tục khi mở L/C 21

4.2.Đánh giá về nội dung và mức độ chính xác của dịch vụ. 23

4.3.Vai trò của ngân hàng trong việc tư vấn và cung cấp thông tin cho khách hàng 24

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN THƯ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP KHẨU TẠI SỞ GIAO DỊCH I- NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 25

1. Những cơ hội và thách thức trong hoạt động thanh toán quốc tế đối với hàng nhập khẩu trong thời gian tới. 25

2.Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán thư tín dụng chứng từ đối với hàng nhập khẩu tại sở giao dịch I – ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 26

2.1.Một số giải pháp. 26

2.1.1.Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên 26

2.1.2.Ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào công tác mở L/C 29

2.1.3.Phát triển hoạt động Marketing. 31

2.1.4.Thành lập bộ phận tư vấn thanh toán L/C cho khách hàng. 34

2.1.5.Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý rủi ro trong thanh toán. 35

2.2.Một số kiến nghị 36

KẾT LUẬN 39

TÀI LIỆU THAM KHẢO 40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY