Chuyên đề Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ internet tại công ty cổ phần viễn thông FPT

Mục Lục Lời nói đầu .1Chương I: Tổng quan về công ty .31.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty FPT telecom 31.1.1. Thông tin chung về công ty .31.1.2. Điểm nổi bật qua các năm .41.2Một số đặc điểm của công ty . .7 1.2.1.Đặc điểm về thị trường cung cấp dịch vụ internet. .11 1.2.2.Đặc điểm quá trình cung cấp dịch vụ internet của công ty FPT telecom 131.2.3. Đặc điểm về cơ chế bộ máy quản lý. 161.2.4. Đặc điểm về lao động . 161.2.5.Đặc điểm về nguồn vốn . .17 Chương II: Thực trạng chất lượng cung cấp dịch vụ internet tại công ty cổ phần viễn thông FPT 192.1. Những tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ internet và đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ 192.1.1.Quá trình cung cấp dịch vụ internet 19 2.1.2.quá trình và chỉ tiêu đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ ADSL .202.1.3. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động mạng internet . 26 2.1.4.Quá trình cung cấp dịch vụ internet tới khách hàng . .29 2.1.5.Quy trình và chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động hỗ trợ khách hàng. . .302.1.6.Quy trình và tiêu chuẩn chất lượng hoạt động thu tiền từ khách hàng . 39 2.1.7.Quá trình chăm sóc khách hàng.402.2. Những biện pháp công ty đã thực hiện để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ internet .462.3. Thực trạng chất lượng cung cấp dịch vụ internet và viễn th«ng của công ty FPT telecom . .48 2.4.Đánh giá chung về chất lượng cung cấp dich vụ internet của công ty cổ phần viễn thông FPT 49Chương III: Một số giải pháp chủ yếu nh?m nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ internet của công ty FPT Telecom .52Telecom .523.1.Phương hướng nâng cao chất lượng dịch vụ internet của công ty FPT telecom 52 3.2.Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ internet . . 523.2.1. Giải pháp 1 . .523.2.2.Giải pháp 2 . .543.2.3. Giải pháp 3 .563.2.4. Giải pháp 4 .56Kết Luận: 58

Mục Lục

Lời nói đầu .1

Chương I: Tổng quan về công ty .3

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty FPT telecom 3

1.1.1. Thông tin chung về công ty .3

1.1.2. Điểm nổi bật qua các năm .4

1.2Một số đặc điểm của công ty . .7

1.2.1.Đặc điểm về thị trường cung cấp dịch vụ internet. .11

1.2.2.Đặc điểm quá trình cung cấp dịch vụ internet của công ty FPT telecom 13

1.2.3. Đặc điểm về cơ chế bộ máy quản lý. 16

1.2.4. Đặc điểm về lao động . 16

1.2.5.Đặc điểm về nguồn vốn . .17

Chương II: Thực trạng chất lượng cung cấp dịch vụ internet tại công ty cổ phần viễn thông FPT 19

2.1. Những tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ internet và đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ 19

2.1.1.Quá trình cung cấp dịch vụ internet 19

2.1.2.quá trình và chỉ tiêu đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ ADSL .20

2.1.3. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động mạng internet . 26

2.1.4.Quá trình cung cấp dịch vụ internet tới khách hàng . .29

2.1.5.Quy trình và chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động hỗ trợ khách hàng. . .30

2.1.6.Quy trình và tiêu chuẩn chất lượng hoạt động thu tiền từ khách hàng . 39

2.1.7.Quá trình chăm sóc khách hàng.40

2.2. Những biện pháp công ty đã thực hiện để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ internet .46

2.3. Thực trạng chất lượng cung cấp dịch vụ internet và viễn th«ng của công ty FPT telecom . .48

2.4.Đánh giá chung về chất lượng cung cấp dich vụ internet của công ty cổ phần viễn thông FPT 49

Chương III: Một số giải pháp chủ yếu nh?m nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ internet của công ty FPT Telecom .52Telecom .52

3.1.Phương hướng nâng cao chất lượng dịch vụ internet của công ty FPT telecom 52

3.2.Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ internet . . 52

3.2.1. Giải pháp 1 . .52

3.2.2.Giải pháp 2 . .54

3.2.3. Giải pháp 3 .56

3.2.4. Giải pháp 4 .56

Kết Luận: 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY