Chuyên đề Nâng cao chất lượng cho vay hộ nông dân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Chí Linh - Tỉnh Hải Dương

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I 3CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 31. Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 31.1. Khái niệm và phân loại 31.1.1. Phân loại theo thời gian (thời hạn tín dụng) 31.1.2. Phân loại theo tài sản bảo đảm 41.1.3. Phân loại theo rủi ro 61.2. Vai trò của hoạt động cho vay của NHTM 71.2.1. Đối với Ngân hàng 71.2.2. Đối với nền kinh tế 81.3. Những điều cần chú ý trong hoạt động cho vay của NHTM 81.3.1. Nguyên tắc cho vay 81.3.2. Điều kiện vay vốn 91.3.3. Đối tượng cho vay 101.3.4. Quy định về đảm bảo an toàn trong hoạt động cho vay 101.3.5. Hợp đồng 111.3.6. Xét duyệt cho vay, kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng vốn vay 122. Chất lượng cho vay của NHTM 122.1. Khái niệm 122.2. Chỉ tiêu phản ánh chất lượng cho vay của NHTM 132.2.1. Các chỉ tiêu giới hạn trong cho vay 132.2.2. Chỉ tiêu doanh số cho vay 142.2.3. Chỉ tiêu tổng dư nợ cho vay 142.2.4. Chỉ tiêu nợ xấu 142.2.5. Chỉ tiêu về số hộ vay vốn 152.2.6. Chỉ tiêu về tỷ lệ thu nợ bằng nguồn thu thứ nhất 152.2.7. Chỉ tiêu tỷ lệ thu lãi 152.2.8. Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng 152.2.9. Chỉ tiêu về quy trình cho vay, thời hạn cho vay 162.2.10. Chỉ tiêu về sự phát triển kinh tế của khách hàng 162.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng cho vay của NHTM 162.3.1. Các nhân tố chủ quan 162.3.2. Các nhân tố khách quan 18CHƯƠNG II 20THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY HỘ NÔNG DÂN TẠI 20CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP CHÍ LINH 201. Giới thiệu về ngân hàng 202. Thực trạng chất lượng cho vay hộ nông dân tại chi nhánh NHNo_CL 222.1. Vốn vay ngân hàng đối với sự phát triển sản xuất của hộ nông dân 222.1.1. Đặc điểm hộ nông dân tại địa phương 222.1.2. Vai trò của vốn vay ngân hàng đối với sự phát triển sản xuất của hộ nông dân 242.2. Chất lượng cho vay hộ nông dân tại NHNo_CL 292.2.1. Chỉ tiêu doanh số cho vay 292.2.2. Chỉ tiêu tổng dư nợ cho vay 302.2.3. Chỉ tiêu nợ xấu 322.2.4. Chỉ tiêu về kết quả thu lãi 342.2.5. Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng 352.2.6. Biện pháp bảo đảm tiền vay 352.2.7. Quy trình cho vay 372.3. Đánh giá chất lượng cho vay hộ nông dân tại NHNo_CL 392.3.1. Những mặt đã đạt được 392.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 43CHƯƠNG III 50MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY 50HỘ NÔNG DÂN TẠI NHNo_CL 501. Định hướng trong thời gian tới của hoạt động cho vay hộ nông dân 502. Một số giải pháp để xuất 503. Kiến nghị 553.1. Với Ngân hàng nhà nước Việt Nam 553.2. Với Ngân hàng cấp trên 56KẾT LUẬN 58DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 60DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 61

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I 3

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1. Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 3

1.1. Khái niệm và phân loại 3

1.1.1. Phân loại theo thời gian (thời hạn tín dụng) 3

1.1.2. Phân loại theo tài sản bảo đảm 4

1.1.3. Phân loại theo rủi ro 6

1.2. Vai trò của hoạt động cho vay của NHTM 7

1.2.1. Đối với Ngân hàng 7

1.2.2. Đối với nền kinh tế 8

1.3. Những điều cần chú ý trong hoạt động cho vay của NHTM 8

1.3.1. Nguyên tắc cho vay 8

1.3.2. Điều kiện vay vốn 9

1.3.3. Đối tượng cho vay 10

1.3.4. Quy định về đảm bảo an toàn trong hoạt động cho vay 10

1.3.5. Hợp đồng 11

1.3.6. Xét duyệt cho vay, kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng vốn vay 12

2. Chất lượng cho vay của NHTM 12

2.1. Khái niệm 12

2.2. Chỉ tiêu phản ánh chất lượng cho vay của NHTM 13

2.2.1. Các chỉ tiêu giới hạn trong cho vay 13

2.2.2. Chỉ tiêu doanh số cho vay 14

2.2.3. Chỉ tiêu tổng dư nợ cho vay 14

2.2.4. Chỉ tiêu nợ xấu 14

2.2.5. Chỉ tiêu về số hộ vay vốn 15

2.2.6. Chỉ tiêu về tỷ lệ thu nợ bằng nguồn thu thứ nhất 15

2.2.7. Chỉ tiêu tỷ lệ thu lãi 15

2.2.8. Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng 15

2.2.9. Chỉ tiêu về quy trình cho vay, thời hạn cho vay 16

2.2.10. Chỉ tiêu về sự phát triển kinh tế của khách hàng 16

2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng cho vay của NHTM 16

2.3.1. Các nhân tố chủ quan 16

2.3.2. Các nhân tố khách quan 18

CHƯƠNG II 20

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY HỘ NÔNG DÂN TẠI 20

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP CHÍ LINH 20

1. Giới thiệu về ngân hàng 20

2. Thực trạng chất lượng cho vay hộ nông dân tại chi nhánh NHNo_CL 22

2.1. Vốn vay ngân hàng đối với sự phát triển sản xuất của hộ nông dân 22

2.1.1. Đặc điểm hộ nông dân tại địa phương 22

2.1.2. Vai trò của vốn vay ngân hàng đối với sự phát triển sản xuất của hộ nông dân 24

2.2. Chất lượng cho vay hộ nông dân tại NHNo_CL 29

2.2.1. Chỉ tiêu doanh số cho vay 29

2.2.2. Chỉ tiêu tổng dư nợ cho vay 30

2.2.3. Chỉ tiêu nợ xấu 32

2.2.4. Chỉ tiêu về kết quả thu lãi 34

2.2.5. Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng 35

2.2.6. Biện pháp bảo đảm tiền vay 35

2.2.7. Quy trình cho vay 37

2.3. Đánh giá chất lượng cho vay hộ nông dân tại NHNo_CL 39

2.3.1. Những mặt đã đạt được 39

2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 43

CHƯƠNG III 50

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY 50

HỘ NÔNG DÂN TẠI NHNo_CL 50

1. Định hướng trong thời gian tới của hoạt động cho vay hộ nông dân 50

2. Một số giải pháp để xuất 50

3. Kiến nghị 55

3.1. Với Ngân hàng nhà nước Việt Nam 55

3.2. Với Ngân hàng cấp trên 56

KẾT LUẬN 58

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY