Chuyên đề Một số vấn đề hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị

MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG - 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO CAO CẤP HỮU NGHỊ 3

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị 3

1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị 5

1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý và phân cấp quản lý tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị 12

1.3.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý Công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị 12

1.3.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị 17

1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị 22

1.4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 22

1.4.2. Đặc điểm vận dụng chính sách kế toán 26

1.4.3. Đặc điểm hệ thống tài khoản kế toán: 27

1.4.4. Đặc điểm hệ thống chứng từ kế toán 27

1.4.5. Đặc điểm hệ thống sổ kế toán 29

1.4.6. Đặc điểm hệ thống báo cáo tài chính 30

1.4.7. Phần hành kế toán máy đang đươc sử dụng tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị 31

CHƯƠNG - 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO CAO CẤP HỮU NGHỊ 34

2.1. Một số đặc điểm của nguyên vật liệu tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị 34

2.2. Đặc điểm công tác quản lý và thu mua nguyên vật liệu tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị 35

2.3. Phân loại nguyên vật liệu tại công ty 36

2.4. Tính giá nguyên vật liệu tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị 37

2.4.1. Đối với nguyên vật liệu nhập kho 37

2.4.2. Đối với nguyên vật liệu xuất kho 38

2.5. Tổ chức chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ vật tư tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị 40

2.5.1. Các chứng từ về nhập kho nguyên vật liệu 40

2.5.2. Các chứng từ đối với nguyên vật liệu xuất kho 47

2.6. Tổ chức hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị 49

2.6.1. Tổ chức hạch toán tại kho: 50

2.6.2. Tổ chức kế toán tại phòng kế toán 53

2.7. Tổ chức hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị 63

2.7.1. Nguyên tắc hạch toán 63

2.7.2 Hạch toán các nghiệp vụ tăng nguyên vật liệu 65

2.7.3. Các nghiệp vụ giảm nguyên vật liệu tại công ty 71

2.7.4. Các nghiệp vụ kiểm kê nguyên vật liệu 75

CHƯƠNG - 3: ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CP BÁNH KẸO CAO CẤP HỮU NGHỊ 79

3.1. Đánh giá khái quát về công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty CP bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị 79

3.1.1 Những ưu điểm đã đạt được 79

3.1.2. Những nhược điểm cần khắc phục 82

3.2. Một số kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị 85

3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu tại công ty cố phần bánh kẹo cáo cấp Hữu Nghị 85

3.2.2. Một số kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị 86

KẾT LUẬN 88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY