Chuyên đề Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Thăng Long

MỤC LỤC Chuyên đề thực tập của tôi gồm 3 chương 1CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 21.1.Chi phí sản xuất và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. 21.1.1.Khái niệm chi phí sản xuất. 21.1.2.Phân loại chi phí sản xuất. 21.1.3.Đối tượng tập hợp chi phí và căn cứ để xác định. 51.1.4 phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 61.1.5 Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở doanh nghiệp 71.1.6. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 131.1.7. Tổ chức hệ thống sổ kế toán ghi chép, tập hợp chi phí. 141.2. Các phương pháp tính giá. 15 1.2.1. Giá thành các loại giá thành. 15 1.2.2. Phân loại giá thành. 171.2.3. Đối tượng và kỳ tính giá thành. 181.2.4. Các phương pháp tính giá thành. 18CHƯƠNG II : THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GIẦY THĂNG LONG 202.1 Giới thiệu tổng quan về công ty giầy Thăng Long 202.1.1Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 202.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý. 22Sơ đồ 1: Sơ đồ bộ máy quản lý 232.1.3.Đặc điểm quy trình sản xuất của công ty giầy Thăng Long. 242.2.Công tác tổ chức công tác kế toán tại công ty giầy Thăng Long. 26Sơ đồ bộ máy kế toán 262.2.2.Tổ chức bộ sổ kế toán. 282.2.3.Tổ chức phương pháp hạch toán. 312.3.Thực tế công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành của công ty giầy Thăng Long 332.3.1. Đối tượng đặc điểm tập hợp chi phí tại công ty giầy Thăng Long 332.3.2. Quy trình tập hợp và phân bổ chi phí. 342.4. Hạch toán chi phí NVL trực tiếp 362.4.2. Trình tự và phương pháp tập hợp chi phí NVL trực tiếp. 372.4.3. Trình tự và phương pháp ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp 40Biểu 5 sổ cái tài khoản 621 422.5. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 432.5.1. Trình tự hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 43Biểu số 6 đơn giá mã giầy 442.5.2 Trình tự ghi sổ chi tiết và tổng hợp tài khoản 622 ( chi phí nhân công trực tiếp). 45Biểu 8 Sổ cái: tài khoản 622 482.6. Hạch toán chi phí sản xuất chung. 502.6.1 Tình hình tập hợp chi phí sản xuất chung tại công ty giầy ThăngLong. 502.6.2. Trình tự ghi sổ TK 627. 56Biểu 11: Sổ cái tài khoản - 627 58 6.2.7. Tập hợp chi phí sản xuất cho toàn công ty. 60Sổ Cái 63CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY GIẦY THĂNG LONG 683.1. Nhận xét chung công tác kế toán tại công ty giầy Thăng Long. 683.1.1. Nhận xét công tác quản lý. 683.1.2. Nhận xét công tác kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 683.2. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty giầy Thăng Long. 69

MỤC LỤC

Chuyên đề thực tập của tôi gồm 3 chương 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 2

1.1.Chi phí sản xuất và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. 2

1.1.1.Khái niệm chi phí sản xuất. 2

1.1.2.Phân loại chi phí sản xuất. 2

1.1.3.Đối tượng tập hợp chi phí và căn cứ để xác định. 5

1.1.4 phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 6

1.1.5 Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở doanh nghiệp 7

1.1.6. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 13

1.1.7. Tổ chức hệ thống sổ kế toán ghi chép, tập hợp chi phí. 14

1.2. Các phương pháp tính giá. 15

1.2.1. Giá thành các loại giá thành. 15

1.2.2. Phân loại giá thành. 17

1.2.3. Đối tượng và kỳ tính giá thành. 18

1.2.4. Các phương pháp tính giá thành. 18

CHƯƠNG II : THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GIẦY THĂNG LONG 20

2.1 Giới thiệu tổng quan về công ty giầy Thăng Long 20

2.1.1Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 20

2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý. 22

Sơ đồ 1: Sơ đồ bộ máy quản lý 23

2.1.3.Đặc điểm quy trình sản xuất của công ty giầy Thăng Long. 24

2.2.Công tác tổ chức công tác kế toán tại công ty giầy Thăng Long. 26

Sơ đồ bộ máy kế toán 26

2.2.2.Tổ chức bộ sổ kế toán. 28

2.2.3.Tổ chức phương pháp hạch toán. 31

2.3.Thực tế công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành của công ty giầy Thăng Long 33

2.3.1. Đối tượng đặc điểm tập hợp chi phí tại công ty giầy Thăng Long 33

2.3.2. Quy trình tập hợp và phân bổ chi phí. 34

2.4. Hạch toán chi phí NVL trực tiếp 36

2.4.2. Trình tự và phương pháp tập hợp chi phí NVL trực tiếp. 37

2.4.3. Trình tự và phương pháp ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp 40

Biểu 5 sổ cái tài khoản 621 42

2.5. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 43

2.5.1. Trình tự hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 43

Biểu số 6 đơn giá mã giầy 44

2.5.2 Trình tự ghi sổ chi tiết và tổng hợp tài khoản 622 ( chi phí nhân công trực tiếp). 45

Biểu 8 Sổ cái: tài khoản 622 48

2.6. Hạch toán chi phí sản xuất chung. 50

2.6.1 Tình hình tập hợp chi phí sản xuất chung tại công ty giầy Thăng

Long. 50

2.6.2. Trình tự ghi sổ TK 627. 56

Biểu 11: Sổ cái tài khoản - 627 58

6.2.7. Tập hợp chi phí sản xuất cho toàn công ty. 60

Sổ Cái 63

CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY GIẦY THĂNG LONG 68

3.1. Nhận xét chung công tác kế toán tại công ty giầy Thăng Long. 68

3.1.1. Nhận xét công tác quản lý. 68

3.1.2. Nhận xét công tác kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 68

3.2. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty giầy Thăng Long. 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY