Chuyên đề Một số kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng thủy sản Việt Nam vào thị trường EU

MỤC LỤC

CHƯƠNG I 1

LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH. 1

I.VAI TRÒ CỦA NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH. 1

1.Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 1

1.1. Khái niệm, vai trò năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 1

1.2. Các tiêu chí phản ánh năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 2

1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 5

II. ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG EU 7

1.Đặc điểm thị trường. 7

1.1.EU là một thị trường có quy mô lớn. 7

1.2. EU là thị trường có thị hiếu và thói quen tiêu dùng tương đối tương đồng. 8

1.3 EU là thị trường khó tính. 9

1.4. EU là thị trường bảo vệ người tiêu dùng. 10

1.5 Hệ thống kênh phân phối chặt chẽ. 11

2. Chính sách thương mại của EU. 12

2.1 Thuế quan 12

2.2. Quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật. 14

2.3 Các chính sách khác 15

CHƯƠNG II 16

THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CỦA HÀNG THUỶ SẢN 16

VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU 16

I/ MỐI QUAN HỆ VIỆT NAM – EU VỀ MẶT HÀNG THUỶ SẢN. 16

1. Thuỷ sản_ mặt hàng xuất khẩu chủ lực có quy mô lớn và tốc độ tăng trưởng nhanh 16

2. Thuỷ sản chiếm vị trí quan trọng với yêu cầu khắt khe trên thị trường EU 19

II/ THÀNH TỰU CỦA XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 20

1.Thành tựu 20

2/ Nguyên nhân 24

2.1. Nuôi trồng thuỷ sản 24

2.2 Phát triển ngành công nghiệp chế biến xuất khẩu thuỷ sản 24

2.3. Đào tạo đội ngũ cán bộ và công nhân kĩ thuật. 25

2.4. Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn ngành. 25

III. NHỮNG HẠN CHẾ CỦA XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM 26

1.Những hạn chế. 26

2. Nguyên nhân làm cho xuất khẩu thuỷ sản sang thị trường EU bị hạn chế 27

2.1 Về phía thị trường 27

2.2. Về mặt sản xuất. 28

IV.TIỀM NĂNG CỦA THUỶ SẢN VIỆT NAM NAM SANG EU. 28

CHƯƠNG 3 31

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO HÀNG THỦY SẢN VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG EU 31

I. PHƯƠNG HƯỚNG XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM VÀO EU 31

1.Tăng thị phần trên thị trường EU. 31

2. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hệ thống các tiêu chuẩn. 31

3.Đinh hướng phát triển thị trường xuất khẩu trong khối EU. 32

II . MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 32

1.Về phía nhà nước. 32

2. Về phía doanh nghiệp. 34

2.1.Về mặt sản xuất 34

2.2 Về mặt thị trường . 37

2.3 Về xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. 38

2.4 Các chính sách liên quan khác. 38

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY