Chuyên đề Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý hệ thống kênh phân phối tại Công ty Cổ phần Thương Maị Dịch Vụ Tổng hợp Sức Sống Mới

MỤC LỤC

Trang

LỜI CAM KẾT

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI TẠI DOANH NGHIỆP 3

1.1 Tổng quan về kênh phân phối của doanh nghiệp 3

1.1.1 Khái niệm kênh phân phối 3

1.1.2 Chức năng của kênh phân phối 4

1.1.3. Cấu trúc của kênh phân phối 4

1.1.4 Phân loại kênh phân phối. 5

1.1.5 Các thành viên của kênh phân phôi 6

1.2 Quản lý kênh phân phối tại doanh nghiệp 8

1.2.1 Khái niệm về quản lý kênh phân phối tại doanh nghiệp 8

1.2.2 Nội dung quản lý 8

1.2.2.1 Tuyển chọn thành viên kênh 8

1.2.2.2 Khuyến khích các thành viên kênh 8

1.2.2.3 Đánh giá hoạt động của các thành biên kênh. 9

2.1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý hệ thống kênh phân phối 10

2.1.3.1. Những nhân tố bên trong 10

2.1.3.2. Những nhân tố bên ngoài 11

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV TỔNG HỢP SỨC SỐNG MỚI 13

2.1 Tổng quan về Công ty Cổ phần TMDV Tổng hợp Sức Sống Mới 13

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 13

2.1.2 Thực trạng kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2007-2009 16

2.1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý hệ thống kênh phân phối 19

2.1.3.1. Những nhân tố bên trong 20

2.1.3.2. Những nhân tố bên ngoài 22

2.2 Thực trạng quản lý hệ thống kênh phân phối tại Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Sức Sống Mới 23

2.2.1. Các dạng kênh phân phối của Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Sức Sống Mới 23

2.2.2 Thực trạng quản lý hệ thống kênh phân phối tại Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Sức Sống Mới 26

2.2.2.1. Tuyển chọn thành viên kênh 26

2.2.2.2 Khuyến khích các thành viên kênh 27

2.2.2.3 Đánh giá hoạt động của các thành viên kênh 34

2.2.3. Kết quả phân phối sản phẩm của Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Sức Sống Mới 35

2.3. Đánh giá chung hoạt động kênh phân phối tại Công ty CPTMDVTH Sức Sống Mới 37

2.3.1. Ưu điểm 37

2.3.2 Nhược điểm 37

CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUẢN LÝ HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV TỔNG HỢP SỨC SỐNG MỚI 39

3.1. Đinh hướng hoàn thiện quản lý hệ thống kênh phân phối của công ty 39

3.1.1. Định hướng chung 39

3.1.2. Một số mục tiêu cụ thể về quản lý hệ thống kênh phân phối 39

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý hệ thống kênh phân phối cho công ty 40

3.2.1 Xây dựng hệ thống tiêu chí tuyển chọn thành viên kênh cho hệ thống kênh tiêu thụ của công ty. 40

3.2.2 Cần kế hoạch hóa hoạt động khuyến khích các thành viên kênh phân phối của công ty 42

3.2.3 Cần xây dựng phương pháp đánh giá hoạt động của các thành viên kênh của công ty một cách chính xác và hợp lý 43

3.2.4 Phải phối hợp đồng bộ các chính sách marketing mix 43

3.2.5 Tăng cường đào tạo đội ngũ bán hàng của Công ty 46

3.2.6. Ứng dụng các phương tiện truyền thông hiện đại để thiết lập kênh phân phối 47

3.3 Điều kiện để thực hiện kiến nghị 47

KẾT LUẬN 50

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY