Chuyên đề Một số giải pháp thực hiện chiến lược phát triển kinh doanh của tiệm net 2008 - 2010

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP THEO QUAN ĐIỂM LÝ THUYẾT HỆ THỐNG 21.1 Môi trường kinh doanh 21.2 Quan điểm hệ thống 3CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA TIỆM INTERNET ĐIỂM HẸN – 135/40 Trần Hưng Đạo Q1 42.1 Giới thiệu sơ lược về tiệm internet Điểm Hẹn 42.2 Tình hình kinh doanh của tiệm Net 42.3 Phân tích ma trận SWOT đối với tiệm Net : 62.4 Định hướng xây dựng chiến lược qua phối hợp các yếu tố ma trận SWOT 7CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA TIỆM NET 2008 - 2010 93.1 Chiến lược sản phẩm: 93.2 Chiến lược dịch vụ kèm theo: 93.3 Chiến lược tiếp thị quảng cáo: 93.4 Chiến lược nhân sự: 10KẾT LUẬN 11

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP THEO QUAN ĐIỂM LÝ THUYẾT HỆ THỐNG 2

1.1 Môi trường kinh doanh 2

1.2 Quan điểm hệ thống 3

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA TIỆM INTERNET ĐIỂM HẸN – 135/40 Trần Hưng Đạo Q1 4

2.1 Giới thiệu sơ lược về tiệm internet Điểm Hẹn 4

2.2 Tình hình kinh doanh của tiệm Net 4

2.3 Phân tích ma trận SWOT đối với tiệm Net : 6

2.4 Định hướng xây dựng chiến lược qua phối hợp các yếu tố ma trận SWOT 7

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA TIỆM NET 2008 - 2010 9

3.1 Chiến lược sản phẩm: 9

3.2 Chiến lược dịch vụ kèm theo: 9

3.3 Chiến lược tiếp thị quảng cáo: 9

3.4 Chiến lược nhân sự: 10

KẾT LUẬN 11

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY