Chuyên đề Một số giải pháp phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại Chi nhánh ngân hàng thương mại Ngoại thương Chương Dương

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG CHƯƠNG DƯƠNG 3

1.1. Những thông tin chung 3

1.1.1. Vài nét sơ lược về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Chương Dương 3

1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh 4

1.1.3 Quá trình hình thành phát triển của Chi nhánh 4

1.2. Đặc điểm cơ cấu tổ chức quản trị 5

1.3. Các đặc điểm kinh tế kĩ thuật chủ yếu ảnh hưởng đến hoạt động phát triển thẻ của NH TMCP Ngoại thương Chương Dương 9

1.3.1. Các sản phẩm và dịch vụ của Chi nhánh NH NT Chương Dương 9

1.3.2. Đặc điểm thị trường 11

1.3.3. Đặc điểm Công nghệ 12

1.3.4. Nguồn nhân lực 13

1.3.5. Kết quả kinh doanh của ngân hàng 14

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN THẺ TẠI NH TMCP NGOẠI THƯƠNG CHƯƠNG DƯƠNG 20

2.1. Đặc điểm dịch vụ thẻ của ngân hàng Chương Dương 20

2.1.1. Các sản phẩm thẻ mà chi nhánh ngân hàng NT Chương Dương đã phát hành và thanh toán 20

2.1.1.1 Thẻ tín dụng 21

2.1.1.2. Thẻ ghi nợ nội địa 23

2.1.1.3. Thẻ ghi nợ quốc tế 24

2.1.2. Quy trình phát hành và thanh toán thẻ tại NH TMCP Ngoại thương Chương Dương 25

2.1.2.1. Quy trình phát hành. 25

2.1.2.2. Quy trình thanh toán thẻ 28

2.1.2.3. Hạn mức tín dụng thẻ 30

2.1.3. Tình hình phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại NH TMCP Ngoại thương Chương Dương 33

2.1.4. Đánh giá hoạt động thanh toán thẻ tại NH TMCP Ngoại thương Chương Dương 40

2.1.4.1. Những thuận lợi : 40

2.1.4.2. Những khó khăn 42

2.2. Nhận định chung 44

CHƯƠNG III : MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN THẺ TẠI NH TMCP NGOẠI THƯƠNG CHƯƠNG DƯƠNG 46

3.1. Định hướng phát triển của Chi nhánh trong hoạt động phát hành và thanh toán thẻ 46

3.1.1. Đối với nghiệp vụ phát hành thẻ 46

3.1.2. Đối với nghiệp vụ thanh toán thẻ 47

3.1.3. Về tổ chức con người 47

3.1.4. Về công nghệ và kỹ thuật 47

3.2. Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại NH TMCP Ngoại thương Chương Dương trong thời gian tới 48

3.2.1. Giải pháp về lĩnh vực công nghệ: 48

3.2.2. Giải pháp về con người 49

3.2.3. Giải pháp về hoạt động Marketing 51

3.2.3.1. Làm tốt công tác nghiên cứu, phân tích và dự báo thị trường 52

3.2.3.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu 53

3.2.3.3. Xây dựng chiến lược phát triển thị trường thẻ 55

3.2.3.4. Đa dạng các hình thức thẻ 55

3.2.3.5. Đẩy mạnh công tác quảng cáo, tiếp thị và chăm sóc khách hàng 56

3.2.3.6. Giải pháp nhằm mở rộng mạng lưới cơ sở chấp nhận thẻ 59

3.2.4. Đơn giản hóa thủ tục thẻ 61

KẾT LUẬN 63

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY