Chuyên đề Một số giải pháp nhằm tăng cường khai thác thị trường khác du lịch Mỹ tại trung tâm du lịch Vietnam Railtour

MỤC LỤC Lời nói đầu 1Chương I: Cơ sở lý luận và một số vấn đề liên quan đến đề tài 31.1 Các khái niệm cơ bản 31.1.1 Nhu cầu và nhu cầu đi du lịch 31.1.2 Khách du lịch 41.1.3 Thị trường du lịch 61.1.3.1 Khái niệm, đặc điểm của thị trường du lịch 61.1.3.2 Phân loại thị trường du lịch 81.2 Một số nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thu hút khách du lịch 91.2.1 Tài nguyên 91.2.2 Giá cả của hàng hoá dịch vụ 91.2.3 Chất lượng dịch vụ 101.3 Các biện pháp khai thác thị trường khách của công ty lữ hành 111.3.1 Nghiên cứu đặc điểm tiêu dùng của thị trường khách 111.3.2 Lựa chọn và đưa ra sản phẩm thích ứng 121.3.3 Xúc tiến hỗn hợp 141.3.4 Chọn kênh phân phối sản phẩm 161.3.5 Nâng cao chất lượng phục vụ 18Chương II: Thực trạng hoạt động khai thác thị trường khách du lịch Mỹ của trung tâm du lịch Vietnam Railtour 192.1 Khái quát về công ty 192.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 192.1.2 Các lĩnh vực kinh doanh 202.1.3 Bộ máy tổ chức 202.2 Trung tâm du lịch Vietnam Railtour 222.2.1 Khái quát về trung tâm 222.2.2 Nhiệm vụ và chức năng của trung tâm 232.2.2.1 Nhiệm vụ 232.2.2.2 Chức năng 232.2.3 Cơ cấu tổ chức của Trung tâm 242.2.4 Điều kiện kinh doanh 252.2.4.1 Điều kiện về tài chính 252.2.4.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật 252.2.4.3 Lao động 262.2.4.4 Sản phẩm 272.2.4.5 Thị trường của trung tâm 282.2.5 Kết quả kinh doanh 312.3 Thực trạng về thị trường khách Mỹ của Trung tâm 332.3.1 Số lượng khách, ngày khách qua các năm 332.3.2 Cơ cấu khách 352.3.3 Động cơ chuyến đi của khách 362.3.4 Nhu cầu, thị hiếu và khả năng thanh toán của khách 372.3.5 Đặc điểm tâm lý khách Mỹ 392.3.6 Doanh thu từ khách 402.3.7 Các biện pháp của trung tâm sử dụng thu hút khách Mỹ 412.3.7.1 Nghiên cứu thị trường khách Mỹ 412.3.7.2 Chính sách sản phẩm 422.3.7.3 Chính sách giá 422.3.7.4 Kênh phân phối 432.3.7.5 Chiến lược quảng cáo 432.4 Nhận xét chung về thực trạng khai thác thị trường khách Mỹ tại trung tâm 442.4.1 Thuận lợi 442.4.2 Khó khăn 452.4.3 Những thành tựu đạt được 462.4.4 Một số tồn tại, yếu kém cần khắc phục 47Chương III: Định hướng và giải pháp nhằm tăng cường khai thác thị trường khách Mỹ tại trung tâm 493.1 Triển vọng và xu hướng khách Mỹ tới Việt Nam 493.2 Phương hướng của trung tâm trong thời gian tới 503.3 Một số giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường khai thác thị trường khách Mỹ tại trung tâm 523.3.1 Đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm 523.3.2 Áp dụng chính sách giá linh hoạt 553.3.3 Giải pháp về tổ chức.563.3.4 Tăng cường hoạt động quảng cáo 573.3.5 Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động 583.3.6 Dịch vụ sau khách hàng 593.4 Kiến nghị 593.4.1 Đối với Nhà nước 593.4.2 Đối với Tổng Cục Du lịch 603.4.3 Đối với Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Đường Sắt 60Kết luận 62Tài liệu tham khảo 64

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Chương I: Cơ sở lý luận và một số vấn đề liên quan đến đề tài 3

1.1 Các khái niệm cơ bản 3

1.1.1 Nhu cầu và nhu cầu đi du lịch 3

1.1.2 Khách du lịch 4

1.1.3 Thị trường du lịch 6

1.1.3.1 Khái niệm, đặc điểm của thị trường du lịch 6

1.1.3.2 Phân loại thị trường du lịch 8

1.2 Một số nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thu hút khách du lịch 9

1.2.1 Tài nguyên 9

1.2.2 Giá cả của hàng hoá dịch vụ 9

1.2.3 Chất lượng dịch vụ 10

1.3 Các biện pháp khai thác thị trường khách của công ty lữ hành 11

1.3.1 Nghiên cứu đặc điểm tiêu dùng của thị trường khách 11

1.3.2 Lựa chọn và đưa ra sản phẩm thích ứng 12

1.3.3 Xúc tiến hỗn hợp 14

1.3.4 Chọn kênh phân phối sản phẩm 16

1.3.5 Nâng cao chất lượng phục vụ 18

Chương II: Thực trạng hoạt động khai thác thị trường khách du lịch Mỹ của trung tâm du lịch Vietnam Railtour 19

2.1 Khái quát về công ty 19

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 19

2.1.2 Các lĩnh vực kinh doanh 20

2.1.3 Bộ máy tổ chức 20

2.2 Trung tâm du lịch Vietnam Railtour 22

2.2.1 Khái quát về trung tâm 22

2.2.2 Nhiệm vụ và chức năng của trung tâm 23

2.2.2.1 Nhiệm vụ 23

2.2.2.2 Chức năng 23

2.2.3 Cơ cấu tổ chức của Trung tâm 24

2.2.4 Điều kiện kinh doanh 25

2.2.4.1 Điều kiện về tài chính 25

2.2.4.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật 25

2.2.4.3 Lao động 26

2.2.4.4 Sản phẩm 27

2.2.4.5 Thị trường của trung tâm 28

2.2.5 Kết quả kinh doanh 31

2.3 Thực trạng về thị trường khách Mỹ của Trung tâm 33

2.3.1 Số lượng khách, ngày khách qua các năm 33

2.3.2 Cơ cấu khách 35

2.3.3 Động cơ chuyến đi của khách 36

2.3.4 Nhu cầu, thị hiếu và khả năng thanh toán của khách 37

2.3.5 Đặc điểm tâm lý khách Mỹ 39

2.3.6 Doanh thu từ khách 40

2.3.7 Các biện pháp của trung tâm sử dụng thu hút khách Mỹ 41

2.3.7.1 Nghiên cứu thị trường khách Mỹ 41

2.3.7.2 Chính sách sản phẩm 42

2.3.7.3 Chính sách giá 42

2.3.7.4 Kênh phân phối 43

2.3.7.5 Chiến lược quảng cáo 43

2.4 Nhận xét chung về thực trạng khai thác thị trường khách Mỹ tại trung tâm 44

2.4.1 Thuận lợi 44

2.4.2 Khó khăn 45

2.4.3 Những thành tựu đạt được 46

2.4.4 Một số tồn tại, yếu kém cần khắc phục 47

Chương III: Định hướng và giải pháp nhằm tăng cường khai thác thị trường khách Mỹ tại trung tâm 49

3.1 Triển vọng và xu hướng khách Mỹ tới Việt Nam 49

3.2 Phương hướng của trung tâm trong thời gian tới 50

3.3 Một số giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường khai thác thị trường khách Mỹ tại trung tâm 52

3.3.1 Đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm 52

3.3.2 Áp dụng chính sách giá linh hoạt 55

3.3.3 Giải pháp về tổ chức.56

3.3.4 Tăng cường hoạt động quảng cáo 57

3.3.5 Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động 58

3.3.6 Dịch vụ sau khách hàng 59

3.4 Kiến nghị 59

3.4.1 Đối với Nhà nước 59

3.4.2 Đối với Tổng Cục Du lịch 60

3.4.3 Đối với Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Đường Sắt 60

Kết luận 62

Tài liệu tham khảo 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY