Chuyên đề Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Đức Việt

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

1.Tính cấp thiết của đề tài 1

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty cổ phần thực phẩm Đức-Việt. 4

1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của công ty cổ phần thực phẩm Đức-Việt. 5

1.2.1. Chức năng của công ty: 5

1.2.2. Nhiệm vụ của công ty cổ phần thực phẩm Đức-Việt: 7

1.2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh công ty Đức-Việt: 8

1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây của công ty Đức-Việt: 13

1.3.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty cổ phần thực phẩm Đức-Việt: 13

1.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây: 13

1.3.3. Đánh giá chung hoạt động kinh doanh công ty Đức-Việt: 15

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐỨC- VIỆT 17

2.1. Phân tích thực trạng phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty. 17

2.1.1.Khái quát về hệ thống kênh phân phối của công ty. 17

2.1.2. Thực trạng hệ phát triển hệ thống thống kênh phân phối của công ty Đức- Việt trong nhưng năm gần đây. 19

2.1.3.Các hoạt động hỗ trợ phát triển kênh phân phối của công ty trong những năm qua . 25

2.2. Đánh giá chung về tình hình phát triển kênh phân phối của công ty trong những năm qua. 30

2.2.1.Những thành tựu đạt được: 30

2.2.2. Những hạn chế và nguyên nhân 31

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐỨC- VIỆT. 34

3.1.Phương hướng và mục tiêu phát triển của công ty trong thời gian tới 34

3.1.1. Phương hướng phát triển của công ty 34

3.1.2. Mục tiêu phát triển của công ty: 35

3.2. Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty trong thời gian tới. 35

3.2.1.Tăng cường hoạt động nghiên cứu và dự báo thị trường . 36

3.2.2. Nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm : 39

3.3. Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối 43

3.3.1. Kênh phân phối trực tiếp. 43

3.3.2. Kênh phân phối gián tiếp. 44

3.4. Chú trọng và tăng cường các hoạt động hỗ trợ cho việc tiêu thụ sản phẩm của công ty 46

3.4.1. Tăng cường các hoạt động giao tiếp khuếch trương 46

3.4.2. Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. 48

3.4.3 Liên doanh và hợp tác quốc tế. 49

3.4.5 Cải tiến và củng cố uy tín của công ty trên thị trường 49

3.4.6. Một số giải pháp khác. 50

3.5.Một số kiến nghị với nhà nước 51

KẾT LUẬN 53

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY