Chuyên đề Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

MỤC LỤCLời nói đầu Chương 1: Lý luận chung về kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng thương mại1.1. Tổng quan về thị trường ngoại hối1.1.1. Khái niệm về thị trường ngoại hối 1.1.2. Đặc điểm của thị trường ngoại hối1.1.3. Lịch sử hình thành và phát triển thị trường ngoại hối1.1.4. Chức năng của thị trường ngoại hối1.1.5. Các thành viên tham gia thị trường ngoại hối 1.1.5.1. Nhóm khách hàng mua bán lẻ 1.1.5.2. Các ngân hàng thương mại 1.1.5.3. Những nhà môi giới ngoại hối 1.2.4. Các Ngân hàng trung ương1.2.Tỷ giá và các giao dịch ngoại hối 1.2.1. Tỷ giá1.2.1.1. Khái niệm tỷ giá1.2.1.2. Các loại tỷ giá 1.2.1.3. Các phưong pháp yết giá1.2.2. Các giao dịch trên thị trường ngoại hối 1.2.2.1. Giao dịch ngoại hối giao ngay 1.2.2.2. Giao dịch ngoại hối kỳ hạn 1.2.2.3. Giao dịch tiền tệ tương lai 1.2.2.4. Giao dịch hoán đổi ngoại hối 1.2.2.5. Giao dịch quyền lựa chọn tiền tệ1.3. Vai trò Ngân hàng thương mại trong kinh doanh ngoại hối1.4. Các nhân tố tác động đến hoạt động kinh doanh ngoại hối1.4.1. Nhân tố chủ quan1.4.2. Nhân tố khách quanChương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội2.1. Khái quát tình hình hoạt động của NHNo&PTNT Hà Nội2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển2.1.2.Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Hà Nội2.1.2.1. Về cơ cấu tổ chức2.1.2.2. Kết quả kinh doanh trên các mặt chủ yếu2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại NHNo&PTNT Hà Nội 2.2.1. Mục đích kinh doanh ngoại tệ 2.2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại NHNo&PTNT Hà Nội 2.3. Đánh giá chung 2.3.1. Kết quả đạt được 2.3.2. Một số tồn tại 2.3.3. Nguyên nhânChương 3: Những giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội 3.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại NHNo& PTNT Hà Nội 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại NHNo&PTNT Hà Nội 3.2.1. Phát huy mạnh mẽ nhân tố con người 3.2.2. Khai thác triệt để các nguồn ngoại tệ 3.2.3. Xây dựng chính sách khách hàng hợp lý hiệu quả 3.2.4. Các giải pháp nghiệp vụ 3.2.5. Một số giải pháp kinh doanh khác3.3. Một số kiến nghị 3.3.1. Kiến nghị với Chính Phủ 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 3.3.3. Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt NamKết luận

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Chương 1: Lý luận chung về kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng thương mại

1.1. Tổng quan về thị trường ngoại hối

1.1.1. Khái niệm về thị trường ngoại hối

1.1.2. Đặc điểm của thị trường ngoại hối

1.1.3. Lịch sử hình thành và phát triển thị trường ngoại hối

1.1.4. Chức năng của thị trường ngoại hối

1.1.5. Các thành viên tham gia thị trường ngoại hối

1.1.5.1. Nhóm khách hàng mua bán lẻ

1.1.5.2. Các ngân hàng thương mại

1.1.5.3. Những nhà môi giới ngoại hối

1.2.4. Các Ngân hàng trung ương

1.2.Tỷ giá và các giao dịch ngoại hối

1.2.1. Tỷ giá

1.2.1.1. Khái niệm tỷ giá

1.2.1.2. Các loại tỷ giá

1.2.1.3. Các phưong pháp yết giá

1.2.2. Các giao dịch trên thị trường ngoại hối

1.2.2.1. Giao dịch ngoại hối giao ngay

1.2.2.2. Giao dịch ngoại hối kỳ hạn

1.2.2.3. Giao dịch tiền tệ tương lai

1.2.2.4. Giao dịch hoán đổi ngoại hối

1.2.2.5. Giao dịch quyền lựa chọn tiền tệ

1.3. Vai trò Ngân hàng thương mại trong kinh doanh ngoại hối

1.4. Các nhân tố tác động đến hoạt động kinh doanh ngoại hối

1.4.1. Nhân tố chủ quan

1.4.2. Nhân tố khách quan

Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội

2.1. Khái quát tình hình hoạt động của NHNo&PTNT Hà Nội

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển

2.1.2.Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Hà Nội

2.1.2.1. Về cơ cấu tổ chức

2.1.2.2. Kết quả kinh doanh trên các mặt chủ yếu

2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại NHNo&PTNT Hà Nội

2.2.1. Mục đích kinh doanh ngoại tệ

2.2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại NHNo&PTNT Hà Nội

2.3. Đánh giá chung

2.3.1. Kết quả đạt được

2.3.2. Một số tồn tại

2.3.3. Nguyên nhân

Chương 3: Những giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội

3.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại NHNo& PTNT Hà Nội

3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại NHNo&PTNT Hà Nội

3.2.1. Phát huy mạnh mẽ nhân tố con người

3.2.2. Khai thác triệt để các nguồn ngoại tệ

3.2.3. Xây dựng chính sách khách hàng hợp lý hiệu quả

3.2.4. Các giải pháp nghiệp vụ

3.2.5. Một số giải pháp kinh doanh khác

3.3. Một số kiến nghị

3.3.1. Kiến nghị với Chính Phủ

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước

3.3.3. Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam

Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY