Chuyên đề Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý sử dụng Ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục THPT trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I:TỔNG QUAN VỀ NSNN CHO SỰ NGHIỆP GD THPT Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 3

1.1. GD THPT trong quá trình phát triển KT – XH nước ta hiện nay 3

1.1.1. Khái quát về GD, GD THPT 3

1.1.2. Vai trò của GD THPT trong quá trình phát triển KT – XH 4

1.1.3.Chiến lược GD của Đảng & Nhà Nước ta những năm tới 5

1.2 NSNN cho hệ thống GD THPT 6

1.2.1. Khái niệm NSNN 6

1.2.2 Vai trò của NSNN cho sự nghiệp GD THPT 7

1.2.3. Nội dung chi NSNN cho hệ thống GD THPT 8

1.2.4. Những nhân tố ảnh hưởng tới mức độ, cơ cấu, nội dung chi của NSNN cho hệ thống GD THPT 10

1.3. Quản lý sử dụng NSNN cho sự nghiệp GD THPT ở cấp tỉnh 11

1.3.1. Khái niệm 11

1.3.2. Quy trình quản lý sử dụng NSNN cho sự nghiệp GD THPT ở cấp tỉnh 11

1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng 13

CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG NSNN CHO SỰ NGHIỆP GD THPT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN 14

2.1.Khái quát đặc điểm tự nhiên, KT - XH và tình hình hoạt động của hệ thống GD THPT trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong thời gian qua 14

2.2. Thực trạng phân bổ NSNN cho GD THPT ở Hưng Yên hiện nay 20

2.3. Thực trạng quản lý sử dụng NSNN cho GD THPT ở Hưng Yên hiện nay 33

2.4. Đánh giá ưu nhược điểm 36

CHƯƠNG III:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ SỬ DỤNG NSNN CHO SỰ NGHIỆP GD THPT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN 38

3.1 Những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển sự nghiệp GD THPT ở Hưng Yên trong thời gian tới 38

3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý sử dụng NSNN cho GD THPT trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 39

3.3. Điều kiện để thực hiện giải pháp 48

KẾT LUẬN 50

TÀI LIỆU THAM KHẢO 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY