Chuyên đề Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm của Nhà máy 3 trực thuộc Công ty Cổ Phần Thiết Bị Bưu Điện

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 3

1.1. Hệ thống kênh phân phối sản phẩm: 3

1.1.1. Bản chất và mục tiêu của phân phối hàng hóa vật chất: 3

1.1.1.1. Bản chất của phân phối hàng hóa vật chất: 3

1.1.1.2. Mục tiêu của phân phối hàng hóa vật chất: 4

1.1.2. Định nghĩa về kênh phân phối và các trung gian thương mại-thành viên kênh: 5

1.2. Các loại hình kênh phân phối: 6

1.3. Tổ chức và hoạt động của kênh phân phối: 9

1.3.1. Khái quát về tổ chức và hoạt động của kênh: 9

1.3.2. Kênh phân phối truyền thống: 10

1.4. Vai trò và chức năng của các thành viên kênh phân phối: 11

1.4.1. Vai trò của thành viên kênh phân phối: 11

1.4.2. Chức năng của các thành viên kênh phân phối: 13

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG HỆ THỐNG PHÂN PHỐI Ở NHÀ MÁY 3 - NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC 15

2.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần Thiết Bị Bưu Điện và Nhà máy 3: 15

2.1.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần Thiết Bị Bưu Điện: 15

2.1.1.1. Giới thiệu chung: 15

2.1.1.2. Các ngành sản xuất kinh doanh chính của công ty: 17

2.1.1.3. Những sản phẩm chính của công ty: 18

2.1.2. Giới thiệu về nhà máy 3 trực thuộc cty cổ phần thiết bị bưu điện: 20

2.1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của nhà máy: 20

2.1.2.2. Bộ máy tổ chức và các phòng ban của Nhà máy 3: 23

Giám đốc và các phòng ban 23

2.1.2.3. Tổ chức công tác kế toán của Nhà máy 3: 26

2.1.2.4. Phương án đầu tư, chiến lược phát triển của công ty nói chung và của nhà máy nói riêng: 28

2.2. Thực trạng hệ thống phân phối của Nhà máy 3: 30

2.2.1. Thực trạng về loại hình, tổ chức và hoạt động của hệ thống kênh phân phối: 30

2.2.1.1. Tổ chức và hoạt động phân phối đối với nhóm sản phẩm chuyên dụng: 31

2.2.1.2. Tổ chức và hoạt động phân phối đối với các sản phẩm dân dụng: 33

2.2.2. Những thuận lợi và khó khăn mà Nhà máy vấp phải: 36

2.2.2.1. Những mặt thuận lợi: 36

2.2.2.2. Những khó khăn vướng mắc mà Nhà máy 3 gặp phải: 39

2.3. Đánh giá về hệ thống phân phối của Nhà máy 3: 43

2.3.1.Những thành tích đã đạt được: 43

2.3.2.Những hạn chế cần phải khắc phục: 45

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA NHÀ MÁY 3 47

3.1. Mục tiêu và phương hướng chiến lược, kế hoạch phát triển của Nhà máy trong những năm tới: 47

3.2. Những giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống phân phối cho Nhà máy: 49

3.2.1. Những giải pháp đối với nhóm sản phẩm chuyên dụng: 49

3.2.2. Những giải pháp đối với nhóm sản phẩm dân dụng: 50

3.2.2.1. Các giải pháp về nghiên cứu thị trường: 50

3.2.2.2. Các giải pháp về sản phẩm: 51

3.2.2.3. Các giải pháp chiêu thị, quảng cáo cho sản phẩm: 51

3.2.2.4. Các giải pháp phát triển thị trường: 52

3.2.2.5. Các giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống kênh phân phối: 53

3.2.2.6. Một số giải pháp khác như: 54

KẾT LUẬN 56

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY