Chuyên đề Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt dộng tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Sức Sống Mới

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.1

NỘI DUNG.4

CHƯƠNG I: Những lý luận cơ bản về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp 4

I. Khái niệm và vai trò của hoạt động tiêu thụ sản phẩm 5

1.1. Khái niệm hoạt động tiêu thụ sản phẩm 5

1.2. Vai trò của hoạt động tiêu thụ sản phẩm. 5

1.2.1. Đối với doanh nghiệp. 5

1.2.2. Đối với xã hội. 6

II. Nội dung hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp 7

2.1. Nghiên cứu và tìm hiểu thị trường 7

2.2. Công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 8

2.2.1. Cơ sở lập các kế hoạch 7

2.2.2. Kế hoạch tiêu thụ 7

2.3. Chính sách giá tiêu thụ sản phẩm 9

2.4. Hệ thống phân phối sản phẩm 10

2.4.1. Chính sách phân phối sản phẩm của doanh nghiệp 10

2.4.2. Kênh phân phối.9

2.5. Các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm .12

2.5.1. Quảng cáo. 11

2.5.2.Xúc tiến bán hàng . 11

2.5.3. Bán hàng trực tiếp .11

2.5.4. Dịch vụ sau bán và sửa chữa. 11

III. Những nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 12

3.1. Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 13

3.1.1. Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô 13

3.1.2. Các nhân tố môi trường vi mô 15

3.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp 16

3.2.1 Giá bán sản phẩm 16

3.2.2 Chất lượng sản phẩm 17

3.2.3 Việc tổ chức bán hàng của doanh nghiệp 17

3.2.4. Quảng cáo giới thiệu sản phẩm. 18

IV. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm.18

4.1. Chỉ tiêu doanh thu tiêu thụ sản phẩm.18

4.2.Chỉ tiêu tỉ lệ doanh thu tiêu thụ sản phẩm qua các năm.18

4.3. Chỉ tiêu về doanh thu so với lợi nhuận. 19

CHƯƠNG II: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần TM - DV tổng hợp Sức Sống Mới 21

I. Giới thiệu về công ty 21

1.1. Quá trình hình thành và phát triển 21

1.2. Mặt hàng kinh doanh. 21

1.3. Chức năng, nhiệm vụ 23

1.3.1. Chức năng 23

1.3.2. Nhiệm vụ 23

1.4.Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty CP TM - DV tổng hợp Sức Sống Mới 24

1.4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 24

1.4.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban. 24

II. Đánh giá tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty 28

2.1. Tình hình tiêu thụ theo từng mặt hàng 28

2.2. Tình hình tiêu thụ theo khu vực thị trường 30

2.3. Tình hình kết quả hoạt động của công ty trong thời gian qua. 32

III. Nội dung hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp 33

3.1 Nghiên cứu và tìm hiểu thị trường 33

3.2. Công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 35

3.3. Chính sách giá tiêu thụ sản phẩm 37

3.4. Hệ thống phân phối sản phẩm 38

3.5 Các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm 40

IV. Những nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 42

4.1. Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 42

4.1.1. Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô 42

4.1.2. Các nhóm nhân tố thuộc môi trường vi mô 43

4.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp 44

4.2.1.Giá bán sản phẩm .44

4.2.2 Chất lượng sản phẩm 44

4.2.3. Việc tổ chức bán hàng của doanh nghiệp 44

4.2.4. Quảng cáo giới thiệu sản phẩm. 45

V. Đánh giá chung hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty.44

5.1. Những kết quả đạt được.44

5.2. Những mặt còn hạn chế.45

5.3. Nguyên nhân.45

CHƯƠNG III: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Sức Sống Mới.48

I. Định hướng phát triển, mục tiêu và kế hoạch hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty.48

1.1. Định hướng phát triển hoạt động tiêu thụ sản phẩm .48

1.2. Mục tiêu về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty.48

1.3. Kế hoạch hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty.49

II. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần TM – DV tổng hợp Sức Sống Mới

2.1. Nghiên cứu và tìm hiểu thị trường 50

2.1.1. Thành lập phòng Marketing: 51

2.1.2. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường 51

2.2. Công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 53

2.3. Chính sách giá tiêu thụ sản phẩm 53

2.4. Củng cố tăng cường kênh phân phối 54

2.5. Các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm 55

2.5.1. Quảng cáo.55

2.5.2. Bán hàng trực tiếp.56

2.5.3. Nâng cao dịch vụ trong và sau bán hàng.56

2.6. Những giải pháp khác.56

2.6.1. Công ty nên đa dạng hóa sản phẩm.56

2.6.2. Hoàn thiện hơn nữa khâu cung ứng hàng hóa.57

2.6.3. Thiết lập cửa hàng chuyên bán hàng hóa của Công ty.58

III. Kiến nghị .

Kết luận 59

Danh mục tài liệu tham khảo 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY