Chuyên đề Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro dự án đầu tư tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn chi nhánh Trung Yên

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 : THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH TRUNG YÊN 2

1.1 Khái quát về hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT chi nhánh Trung Yên 2

1.1.1 Vài nét giới thiệu về NHNo&PTNT chi nhánh Trung Yên 2

1.1.1.1 Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của NHNo&PTNT chi nhánh Trung Yên 2

1.1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của NHNo&PTNT chi nhánh Trung Yên 2

1.1.2 Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 3

1.1.2.1 Cơ cấu tổ chức 3

1.1.2.2 Các chức năng nhiệm vụ của chi nhánh 4

1.1.2.3 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 5

1.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh 7

1.1.3.1 Hoạt động huy động vốn 7

1.1.3.2 Hoạt động cho vay 11

1.1.3.3 Các hoạt động khác 13

1.2 Thực trạng hoạt động quản lý rủi ro dự án đầu tư tại chi nhánh NHNo&PTNT Trung Yên 14

1.2.1 Thực trạng hoạt động quản lý rủi ro dự án đầu tư tại chi nhánh NHNo&PTNT Trung Yên 14

1.2.1.1 Quy trình thực hiện 14

1.2.1.1.1 Quản lý rủi ro trước khi cho vay dự án đầu tư 15

1.2.1.1.2 Quản lý rủi ro sau khi cho vay dự án đầu tư 16

1.2.1.2 Mô hình tổ chức quản lý rủi ro 16

1.2.1.3 Nội dung quản lý rủi ro 20

1.2.1.3.1 Quản lý rủi ro trước khi cho vay dự án đầu tư 20

1.2.1.3.2 Quản lý rủi ro dự án đầu tư sau khi cho vay 26

1.2.1.4 VD Minh họa về công tác quản lý rủi ro dự án vay vốn mua máy móc thiết bị cho công ty cổ phần mây tre đan Việt Hà tại NHNo&PTNT Chi nhánh Trung Yên 28

1.2.1.4.1 Công tác quản lý rủi ro trước khi cho vay dự án mua máy móc thiết bị tại công ty cổ phần Việt Hà tại NHNo&PTNT Chi nhánh Trung Yên 28

1.2.1.4.2 Công tác quản lý rủi ro sau khi cho vay đối với dự án vay vốn mua sắm máy móc thiết bị của công ty cổ phần Việt Hà tại chi nhánh Trung Yên 41

1.3 Đánh giá hoạt động quản lý rủi ro dự án đầu tư tại NHNo&PTNT Chi nhánh Trung Yên 43

1.3.1 Đánh giá công tác quản lý rủi ro của dự án mua sắm máy dự án vay vốn mua máy móc thiết bị của công ty cổ phần Việt Hà tại NHNo&PTNT Chi nhánh Trung Yên 43

1.3.1.1 Những kết quả đạt được 43

1.3.1.2 Một số tồn tại cần khắc phục 43

1.3.1.2.1 Quản lý rủi ro trước khi cho vay 43

1.3.2 Đánh giá hoạt động quản lý rủi ro dự án đầu tư tài NHNo&PTNT Chi nhánh Trung Yên. 44

1.3.2.1 Những kết quả đạt được 44

1.3.2.2 Một số tồn tại và nguyên nhân 45

1.3.2.2.1 Một số tồn tại 45

1.3.2.2.2 Nguyên nhân 48

CHƯƠNG 2 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH TRUNG YÊN 50

2.1 Định hướng nâng cao chất lượng quản lý rủi ro dự án đầu tư tại NHNo&PTNT Chi nhánh Trung Yên 50

2.1.1 Một số dự báo về môi trường kinh doanh 2010 50

2.1.2 Phương hướng hoạt động trong giai đoạn 2010 – 2015 50

2.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro dự án đầu tư tại NHNo&PTNT chi nhánh Trung Yên 52

2.2.1 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro dự án đầu tư mua sắm máy móc thiết bị của công ty cổ phần Việt Hà tại NHNo&PTNT Chi nhánh Trung Yên 52

2.2.1.1 Giải pháp quản lý rủi ro dự án trước khi cho vay 52

2.2.1.2 Giải pháp quản lý rủi ro dự án sau khi cho vay 53

2.2.2 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro dự án đầu tư tại NHNo&PTNT Chi nhánh Trung Yên 53

2.2.2.1 Về khía khách hàng 53

2.2.2.2 Về phía ngân hàng 54

2.2.2.2.1 Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư trước khi cho vay 54

2.2.1.2.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định, kiểm tra giám sát sau khi cho vay 57

2.2.1.2.3 Một số giải pháp khác 58

2.3 Một số kiến nghị tạo điều kiện thực hiện các giải pháp đề ra 61

2.3.1 Đối với nhà nước 61

2.3.2 Đối với NHNN Việt Nam 62

2.3.3 Đối với NHNo&PTNT Việt Nam 64

KẾT LUẬN 66

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU 67

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY