Chuyên đề Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm tại Công ty đầu tư và phát triển Yên Mỹ

Năm 2009: doanh thu thuần tăng và giá vốn hàng bán đều tăng so với năm 2008. Tuy nhiên tốc độ tăng của doanh thu thuần thấp hơn so với tốc độ tăng của giá vốn hàng bán so với năm 2008. Từ bảng trên chúng ta có thể thấy rằng năm 2009 so với năm 2008 tốc độ tăng của doanh thu thuần chậm hơn giá vốn hàng bán, giá vốn hàng bán tăng lên khoảng 63,94% trong khi đó doanh thu thuần tăng 61,11%. Nhưng từ năm 2008 đến năm 2009 giá vốn hàng bán tăng 10,933% mà doanh thu thuần chỉ tăng gần 8,564% thực tế nếu so sánh về số tuyệt đối doanh thu thuần tăng so với năm 2008 nhưng so sánh tương đối với giá vốn hàng bán thì doanh thu bán hàng của công ty đã giảm. Đồng thời lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp đã giảm 863879179 đồng tương ứng giảm 88,32%.Để làm rõ vấn đề này chúng ta đi vào phân tích ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh doanh của công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY