Chuyên đề Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam chi nhánh Láng Hạ

MỞ ĐẦU 1

Chương I: Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Láng Hạ trong nền kinh tế thị trường hiện nay 3

I.Giới thiệu chung về Ngân Hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Láng Hạ 3

1.1. Quá trình xây dựng và phát triển của Ngân hàng NN &PTNT Chi nhánh Láng Hạ 3

1.2 Chức năng của Chi nhánh Láng Hạ 4

1.2.1 Chức năng trung gian tín dụng 4

1.2.2 Chức năng trung gian thanh toán và quản lý các phương tiện thanh toán 4

1.2.3 Chức năng làm dịch vụ tài chính và các dịch vụ khác 5

1.3 Nhiệm Vụ của Chi nhánh 5

1.3.1 Huy động vốn 5

1.3.2 Cho vay 5

1.3.3 Kinh doanh ngoại hối 5

1.3.4 Kinh doanh dịch vụ 6

1.3.5 Cân đối điều hòa vốn kinh doanh nội tệ 6

1.3.6 Thực hiện hạch toán kinh doanh và phân phối thu nhập 6

1.3.7 Các hình thức đầu tư 6

1.4 Vai trò của Chi nhánh Láng Hạ 6

1.4.1 Vai trò thực thi chính sách tiền tệ 6

1.4.2 Vai trò góp phần vào hoạt động điều tiết vĩ mô thông qua chức năng tạo tiền 7

1.5 Nguồn lực của chi nhánh Láng Hạ 7

1.5.1 Nguồn nhân lực 7

1.5.2 Nguồn lực về tài chính 9

1.5.3 Hoạt động marketing chi nhánh Láng Hạ 10

II. Marketing dịch vụ Ngân hàng, một chức năng quan trọng trong kinh doanh tiền tệ hiện nay 10

2.1 Marketing dịch vụ Ngân hàng 10

2.1.1 Những vấn đề cơ bản của Marketing dịch vụ 10

2.1.2 Marketing dịch vụ Ngân hàng. 11

2.2 Thị trường tiền tệ Việt Nam hiện nay 12

2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing dịch vụ Ngân hàng 14

2.3.1 Nhân tố chủ quan: 15

2.3.2 Các nhân tố khách quan: 16

CHƯƠNG II 17

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NGÂN HÀNG No & PTNT CHI NHÁNH LÁNG HẠ. 17

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG No &PTNT LÁNG HẠ TỪ KHI THÀNH LẬP ĐẾN NAY. 17

1.1 Bảng kế toán hoạt động SXKD từ khi thành lập đến nay. 17

1.2 Phân tích hoạt động SXKD của ngân hàng 17

1.2.1. phân tích về nguồn vốn: 17

1.2.2 phân tích hoạt động tín dụng. 21

1.2.3. Phân tích hoạt động kinh doanh ngoại tệ & Thanh toán quốc tế. 25

1.2.4.Phân tích công tác Kế toán, Kho quỹ và Phát triển dịch vụ thanh toán 27

1.2.5.Phân tích kết quả tài chính. 29

II Thực trạng Marketing tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Láng Hạ. 31

2.1. Tổ chức nghiên cứu thị trường và xác định thị trường mục tiêu của Chi nhánh Láng Hạ. 31

2.1.1 Nghiên cứu môi trường kinh doanh. 31

2.1.2 Nghiên cứu nhu cầu của khách hàng. 31

2.1.3 Nghiên cứu hoạt động của các Ngân hàng khác ( nghiên cứu đối thủ cạnh tranh). 33

2.2. Công tác hoạch định chiến lược Marketing. 34

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LÁNG HẠ. 36

1 . Các căn cứ đề xuất giải pháp Marketing 36

1.1 Phân tích ma trận SWOT. 36

1.1.1 Điểm mạnh 36

1.1.2 Những điểm yếu cần hạn chế 36

1.1.3 Những cơ hội mà Chi nhánh cần nắm được. 37

1.1.4. Những thách thức đối với Ngân hàng 38

2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG MARKETING VÀO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LÁNG HẠ 38

2.1. Hoàn thiện bộ phận chuyên trách về Marketing trong mô hình tổ chức . 38

2.2. Xây dựng quy trình cung ứng dịch vụ ngân hàng tiên tiến & phát triển. 39

2.3. Tiếp tục triển khai và hoàn thiện các chương trình marketing 39

III. KIẾN NGHỊ 41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY