Chuyên đề Một số giải pháp Marketing-Mix để nâng cao chất lượng dịch vụ và vị thế cạnh tranh của Công ty Online trên thị trường trực tuyến và thị trường siêu thị bán lẻ tại Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 3

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ SIÊU THỊ TRỰC TUYẾN, SIÊU THỊ BÁN LẺ TẠI HÀ NỘI VÀ CÔNG TY ONLINE 7

I. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG SIÊU THỊ TRỰC TUYẾN TẠI VIỆT NAM: 7

II. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN 9

1) Giới thiệu công ty cổ phần trực tuyến (dưới đây gọi là công ty Online): 9

2) Giai đoạn hình thành Công ty online 9

3) Giới thiệu các sản phẩm - dịch vụ của Công ty 12

III. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ ĐI SIÊU THỊ TẠI NHÀ 13

1) Mô hình phân phối 13

2) Tiện lợi của Siêu thị tại nhà 13

3) Hình thức mua – bán hàng 14

4) Kênh phân phối 14

5) Chính sách chiết khấu khách hàng 14

6) Dịch vụ tại nhà 15

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY ONLINE 18

I. NGUỒN LỰC BÊN TRONG 18

A. VỀ KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH 18

B. VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT 19

C. VỀ TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG 19

D. VỀ NĂNG LỰC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 21

II. NGUỒN LỰC BÊN NGOÀI 22

A. CÁC NHÀ CUNG ỨNG: 22

1) Sản phẩm: 22

2) Cơ chế thanh toán : 22

3) Quy trình giao hàng 22

4) Chuỗi giá trị 22

B. KHÁCH HÀNG 22

C. ĐỐI THỦ CẠNH TRANH: 23

III. MÔI TRƯỜNG KINH TẾ VĨ MÔ 23

A. MÔI TRƯỜNG NHÂN KHẨU HỌC 23

B. MÔI TRƯỜNG KINH TẾ 23

C. MÔI TRƯỜNG KHOA HỌC KỸ THUẬT 24

D. MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ 24

E. MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA 24

IV. NHỮNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỤ THỂ CỦA DOANH NGHIỆP ĐÃ LÀM: 25

 CÁC BIỆN PHÁP MARKETING 26

 CHI PHÍ DÀNH CHO HOẠT ĐỘNG MARKETING 27

CHƯƠNG III – MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING MIX NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ VỊ THẾ CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY ONLINE TRÊN THỊ TRƯỜNG SIÊU THỊ TRỰC TUYẾN VÀ THỊ TRƯỜNG SIÊU THỊ BÁN LẺ TẠI HÀ NỘI 29

I. XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH 29

A. ĐỐI THỦ CẠNH TRANH 29

1) Xác định đối thủ cạnh tranh: 29

2) Phân tích đối thủ cạnh tranh 29

B. ĐÁNH GIÁ PHẢN ỨNG CỦA ĐỐI THỦ CẠNH TRANH 31

C. THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN TÌNH BÁO CẠNH TRANH 31

D. LỰA CHỌN ĐỐI THỦ CẠNH TRANH ĐỂ TẤN CÔNG VÀ NÉ TRÁNH: 32

7) Đối thủ cạnh tranh tấn công: Các đại lý bán buôn, bán lẻ, cửa hàng tạp hóa 32

8) Đối thủ cạnh tranh cần né tránh: 32

E. ĐỊNH HƯỚNG CỦA CÔNG TY: Định hướng theo thị trường 32

II. PHÂN TÍCH SWOT 32

A. CÁC ĐIỂM, MẠNH, ĐIỂM YẾU, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC 32

B. MA TRẬN SWOT 33

III. ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG 35

A. PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG VÀ CƠ SỞ PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG: 35

B. LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU 36

C. ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG: 36

IV. CÁC PHƯƠNG ÁN VỀ MARKETING MIX 38

A. CÁC PHƯƠNG ÁN VỀ SẢN PHẨM HỮU HÌNH: 38

1) Với khách hàng văn phòng: 38

2) Với khách hàng tiêu dùng 38

3) Với khách hàng tuổi teen các thanh thiếu niên: 38

B. PHƯƠNG ÁN ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM HỮU HÌNH: 38

1) Với khách hàng văn phòng: 38

2) Khách hàng tiêu dùng thông thường: 38

3) Khách hàng tuổi teen, thanh thiếu niên: 39

C. SẢN PHẨM DỊCH VỤ: 39

D. CẤU TRÚC DỊCH VỤ 39

E. QUY TRÌNH DỊCH VỤ 39

1) Đối với khách hàng mua hàng trực tuyến hoặc qua điện thoại, các công cụ thương mại điện tử: 39

2) Đối với khách hàng mua hàng trực tiếp 41

F. PHƯƠNG ÁN ĐỊNH GIÁ ( CHI PHÍ) DỊCH VỤ SIÊU THỊ TẠI NHÀ ( “ĐI CHỢ” THAY KHÁCH HÀNG) là phương pháp chi phí duy nhất 42

G. KÊNH PHÂN PHỐI DỊCH VỤ 43

H. CHỨNG CỨ HỮU HÌNH 43

I. YẾU TỐ CON NGƯỜI: 44

J. XÚC TIẾN BÁN – TRUYỀN THÔNG 45

1) ĐỀ XUẤT VỀ PHƯƠNG ÁN CẢI THIỆN VÀ ỨNG DỤNG HIỆU QUẢ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ: 45

2) ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN TRUYỀN THÔNG THEO KÊNH TRUYỀN THỐNG 46

3) DỰ TÍNH CHI PHÍ CHO HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG 46

4) ĐỀ XUẤT VỀ PHƯƠNG ÁN VẬN CHUYỂN: 48

5) ĐỀ XUẤT VỚI CÁC NHÀ CUNG ỨNG 48

KẾT LUẬN 50

PHỤ LỤC 51

TÀI LIỆU THAM KHẢO 59

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY