Chuyên đề Một số giải pháp hạn chế rủi ro an toàn tín dụng đối với kinh tế ngoài quốc doanh tại Ngân hàng công thương Đống Đa

MỤC LỤC Lời nói đầu 4Chương 1: Tín dụng và rủi ro an toàn kinh tế ngoài quốc doanh trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại 6I. Ngân hàng và tín dụng ngân hàng 61. Khái quát về ngân hàng thương mại 61.1. Khái niệm NHTM 61.2. Các chức năng chủ yếu của NHTM 72. Tín dụng ngân hàng 82.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng 82.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hoạt động của NHTM 8II. Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của NHTM 101. Khái niệm rủi ro 112. Các loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại 112.1. Rủi ro tín dụng 112.2. Rủi ro lãi suất 122.3 Rủi ro nguồn vốn 122.4. Rủi ro hối đoái 132.5. Rủi ro trong thanh toán 142.6. Rủi ro thuần tuý 152.7. Rủi ro mất khả năng thanh toán 153. Rủi ro tín dụng 153.1. Các hình thức của rủi ro tín dụng 153.1.1. Không thu được lãi đúng hạn 153.1.2. Không thu được vốn đúng hạn 153.1.3. Không thu đủ lãi 163.1.4. Không thu đủ vốn 163.2. Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro 163.2.1. Nguyên nhân từ môi trường kinh doanh 173.2.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng 183.2.3. Nguyên nhân từ phía ngân hàng 193.3. Các dấu hiệu của rủi ro tín dụng 203.4. Tác động của rủi ro tín dụng 223.5. Các chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng 244. Các phương thức quản lý giảm thiểu rủi ro tín dụng 25Chương 2: Thực trạng cho vay an toàn và rủi ro tín dụng đối với kinh tế ngoài quốc doanh ở Ngân hàng Công thương Đống Đa Hà Nội 31I. Tổng quan về Ngân hàng công thương Đống Đa 31II. Tình hình huy động và sử dụng vốn tại NHCT Đống Đa 341. Tình hình huy động vốn 352. Tình hình sử dụng vốn 38III. Rủi ro tín dụng ở NHCT Đống Đa 441. Thực trạng rủi ro tín dụng 441.1. Tình hình lãi treo 441.2. Thực trạng nợ quá hạn những năm gần đây tại NHCT Đống Đa 451.3. Tình hình nợ quá hạn phát sinh của NHCT Đống Đa năm 2004 512. Phân tích nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại NHCT Đống Đa 533. Công tác xử lý rủi ro tín dụng ở NHCT Đống Đa 604. Một số biện pháp NHCT Đống Đa đã và đang thực hiện nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại NHCT Đống Đa 62Chương 3: Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng an toàn kinh tế ngoài quốc doanh ở Ngân hàng Công thương Đống Đa 67I. Định hướng hoạt động tín dụng của NHCT Đống Đa trong thời gian tới 67II. Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ở NHCT Đống Đa 681. Công tác tổ chức, đào tạo cán bộ 682. Tăng cường công tác thu thập và xử lý thông tin 693. Linh hoạt, sáng tạo trong xử lý nghiệp vụ 704. Các giải pháp phân tán rủi ro tín dụng 715. Các biện pháp bảo đảm tiền vay 736. Các biện pháp xử lý nợ khó đòi 747. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ 74III. Một số kiến nghị với các cơ quan chức năng 751. Kiến nghị với NHCT Việt Nam 752. Kiến nghị với NHNN và các cấp, các ngành có liên quan 753. Kiến nghị với Chính phủ 76Kết luận 79Tài liệu tham khảo 80

MỤC LỤC

Lời nói đầu 4

Chương 1: Tín dụng và rủi ro an toàn kinh tế ngoài quốc doanh trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại 6

I. Ngân hàng và tín dụng ngân hàng 6

1. Khái quát về ngân hàng thương mại 6

1.1. Khái niệm NHTM 6

1.2. Các chức năng chủ yếu của NHTM 7

2. Tín dụng ngân hàng 8

2.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng 8

2.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hoạt động của NHTM 8

II. Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của NHTM 10

1. Khái niệm rủi ro 11

2. Các loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại 11

2.1. Rủi ro tín dụng 11

2.2. Rủi ro lãi suất 12

2.3 Rủi ro nguồn vốn 12

2.4. Rủi ro hối đoái 13

2.5. Rủi ro trong thanh toán 14

2.6. Rủi ro thuần tuý 15

2.7. Rủi ro mất khả năng thanh toán 15

3. Rủi ro tín dụng 15

3.1. Các hình thức của rủi ro tín dụng 15

3.1.1. Không thu được lãi đúng hạn 15

3.1.2. Không thu được vốn đúng hạn 15

3.1.3. Không thu đủ lãi 16

3.1.4. Không thu đủ vốn 16

3.2. Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro 16

3.2.1. Nguyên nhân từ môi trường kinh doanh 17

3.2.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng 18

3.2.3. Nguyên nhân từ phía ngân hàng 19

3.3. Các dấu hiệu của rủi ro tín dụng 20

3.4. Tác động của rủi ro tín dụng 22

3.5. Các chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng 24

4. Các phương thức quản lý giảm thiểu rủi ro tín dụng 25

Chương 2: Thực trạng cho vay an toàn và rủi ro tín dụng đối với kinh tế ngoài quốc doanh ở Ngân hàng Công thương Đống Đa Hà Nội 31

I. Tổng quan về Ngân hàng công thương Đống Đa 31

II. Tình hình huy động và sử dụng vốn tại NHCT Đống Đa 34

1. Tình hình huy động vốn 35

2. Tình hình sử dụng vốn 38

III. Rủi ro tín dụng ở NHCT Đống Đa 44

1. Thực trạng rủi ro tín dụng 44

1.1. Tình hình lãi treo 44

1.2. Thực trạng nợ quá hạn những năm gần đây tại NHCT Đống Đa 45

1.3. Tình hình nợ quá hạn phát sinh của NHCT Đống Đa năm 2004 51

2. Phân tích nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại NHCT Đống Đa 53

3. Công tác xử lý rủi ro tín dụng ở NHCT Đống Đa 60

4. Một số biện pháp NHCT Đống Đa đã và đang thực hiện nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại NHCT Đống Đa 62

Chương 3: Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng an toàn kinh tế ngoài quốc doanh ở Ngân hàng Công thương Đống Đa 67

I. Định hướng hoạt động tín dụng của NHCT Đống Đa trong thời gian tới 67

II. Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ở NHCT Đống Đa 68

1. Công tác tổ chức, đào tạo cán bộ 68

2. Tăng cường công tác thu thập và xử lý thông tin 69

3. Linh hoạt, sáng tạo trong xử lý nghiệp vụ 70

4. Các giải pháp phân tán rủi ro tín dụng 71

5. Các biện pháp bảo đảm tiền vay 73

6. Các biện pháp xử lý nợ khó đòi 74

7. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ 74

III. Một số kiến nghị với các cơ quan chức năng 75

1. Kiến nghị với NHCT Việt Nam 75

2. Kiến nghị với NHNN và các cấp, các ngành có liên quan 75

3. Kiến nghị với Chính phủ 76

Kết luận 79

Tài liệu tham khảo 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY