Chuyên đề Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng thắng thầu của công ty cổ phần đầu tư kinh doanh và xây dựng 126

Là một nước đang phát triển, nhu cầu đầu tư xây dựng ở nước ta rất lớn bao gồm đầu tư cho cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện lực, xây dựng công nghiệp, dân dụng…với mức vốn đầu tư hàng năm cho lĩnh vực này chiếm tỷ lệ không nhỏ trong GDP. Bên cạnh đó sự tăng lên của đầu tư nước ngoài ( Bằng vốn FDI, ODA, WB, ADB …) đã tạo ra nhiều cơ hội cạnh tranh hơn cho các doanh nghiệp xây dựng. Trên thực tế đấu thầu là hình thức cạnh tranh tạo ra môi trường tốt nhất. Hiện nay sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp xây dựng đã trở nên ngày càng gay gắt thông qua hình thức đấu thầu. Để giành thắng lợi trong đấu thầu đòi hỏi các doanh nghiệp xây dựng phải nâng cao khả năng cạnh tranh, chứng minh sự vượt trội của mình so với các nhà thầu khác dưới con mắt của nhà đầu tư. Qua quá trình thực tập ở công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh và xây dựng 126 tôi nhận thấy giành thắng lợi trong đấu thầu là một vấn đề bậc nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Do đó tôi đã tìm hiểu và nghiên cứu sâu đề tài “Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng thắng thầu của công ty cổ phần đầu tư kinh doanh và xây dựng 126”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC