Chuyên đề Một số giải pháp cho trẻ em lang thang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1I. CƠ SỞ LÝ LUẬN, CƠ SỞ THỰC TIỄN 2A. CƠ SỞ LÝ LUẬN 21. Khái niệm trẻ em và một số khái niệm liên quan 21.1. Khái niệm trẻ em 21.2. Khái niệm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 21.3. Khái niệm trẻ em lang thang 32. Khái niệm nhu cầu và hệ thống thứ bậc nhu cầu 32.1. Nhu cầu của con người theo cách phân chia của Maslow 42.2. Nhu cầu cơ bản chung của trẻ em 42.3. Nhu cầu của trẻ lang thang 53. Luật pháp quốc gia và quốc tế về chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em 53.1. Luật pháp quốc gia 53.1.1. Các quyền trẻ em 53.1.2. Bổn phận của trẻ em 53.2. Công ước quốc tế về quyền trẻ em 6B. CƠ SỞ THỰC TIỄN 61. Sự cần thiết phải bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc hiệt khó khăn nói chung và trẻ em lang thang nói riêng. 62. Quan điểm của Đảng và nhà nước về việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 82.1. Hệ thống chính sách cơ bản về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TECHCĐB 82.2. Chính sách chủ trương của Đảng đối với vấn đề trẻ em lang thang 93. Đặc điểm tình hình chung của đơn vị có liên quan 10II. THỰC TRẠNG TRẺ EM LANG THANG TẠI ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH 111. Thực trạng trẻ em lang thang tại Việt Nam 112. Thực trạng trẻ em lang thang tại địa bàn Hà Tĩnh 133. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ em lang thang trên địa bàn 184. Hậu quả của tình trạng trẻ em lang thang xin ăn tại địa bàn 19III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO TRẺ EM LANG THANG TRÊN ĐỊA BÀN HÀ TĨNH 211. Tái hoà nhập cộng đồng cho trẻ em lang thang 212. Giải pháp cho vay vốn, hướng nghiệp dạy nghề, tạo việc làm, tìm kiếm việc làm mới nhằm xoá đói giảm nghèo nâng cao thu nhập cho người dân 213. Nâng cao nhận thức, kết hợp nỗ lực của gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương, lực lượng công an, các cơ quan, ban ngành đoàn thể trong việc bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói chung và trẻ em lang thang nói riêng. 224. Một số biện pháp khác nhằm ngăn ngừa và chấm dứt tình trạng trẻ em lang thang 23IV. KIẾN NGHỊ 23KẾT LUẬN 26

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN, CƠ SỞ THỰC TIỄN 2

A. CƠ SỞ LÝ LUẬN 2

1. Khái niệm trẻ em và một số khái niệm liên quan 2

1.1. Khái niệm trẻ em 2

1.2. Khái niệm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2

1.3. Khái niệm trẻ em lang thang 3

2. Khái niệm nhu cầu và hệ thống thứ bậc nhu cầu 3

2.1. Nhu cầu của con người theo cách phân chia của Maslow 4

2.2. Nhu cầu cơ bản chung của trẻ em 4

2.3. Nhu cầu của trẻ lang thang 5

3. Luật pháp quốc gia và quốc tế về chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em 5

3.1. Luật pháp quốc gia 5

3.1.1. Các quyền trẻ em 5

3.1.2. Bổn phận của trẻ em 5

3.2. Công ước quốc tế về quyền trẻ em 6

B. CƠ SỞ THỰC TIỄN 6

1. Sự cần thiết phải bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc hiệt khó khăn nói chung và trẻ em lang thang nói riêng. 6

2. Quan điểm của Đảng và nhà nước về việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 8

2.1. Hệ thống chính sách cơ bản về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TECHCĐB 8

2.2. Chính sách chủ trương của Đảng đối với vấn đề trẻ em lang thang 9

3. Đặc điểm tình hình chung của đơn vị có liên quan 10

II. THỰC TRẠNG TRẺ EM LANG THANG TẠI ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH 11

1. Thực trạng trẻ em lang thang tại Việt Nam 11

2. Thực trạng trẻ em lang thang tại địa bàn Hà Tĩnh 13

3. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ em lang thang trên địa bàn 18

4. Hậu quả của tình trạng trẻ em lang thang xin ăn tại địa bàn 19

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO TRẺ EM LANG THANG TRÊN ĐỊA BÀN HÀ TĨNH 21

1. Tái hoà nhập cộng đồng cho trẻ em lang thang 21

2. Giải pháp cho vay vốn, hướng nghiệp dạy nghề, tạo việc làm, tìm kiếm việc làm mới nhằm xoá đói giảm nghèo nâng cao thu nhập cho người dân 21

3. Nâng cao nhận thức, kết hợp nỗ lực của gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương, lực lượng công an, các cơ quan, ban ngành đoàn thể trong việc bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói chung và trẻ em lang thang nói riêng. 22

4. Một số biện pháp khác nhằm ngăn ngừa và chấm dứt tình trạng trẻ em lang thang 23

IV. KIẾN NGHỊ 23

KẾT LUẬN 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY