Chuyên đề Một số biện pháp thúc đẩy xuất khẩu giầy dép của Việt Nam

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Chương I

VAI TRÒ CỦA MẶT HÀNG GIẦY DÉP TRONG

CÁC MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CHỦ LỰC CỦA VIỆT NAM

I. XUẤT KHẨU VÀ VAI TRÒ CỦA XUẤT KHẨU TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN 1

1. Khái niệm xuất khẩu 1

2. Vai trò của xuất khẩu trong nền kinh tế quốc dân 4

II. VAI TRÒ CỦA MẶT HÀNG GIÀY DÉP TRONG CÁC MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CHỦ LỰC CỦA VIỆT NAM 7

1. Khả năng sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam . 8

2. Nhu cầu thị trường thế giới 11

3. Vai trò của sản xuất và xuất khẩu giầy dép đối với nền kinh tế 13

Chương II

Thực trạng xuất khẩu hàng giầy dép của Việt Nam

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG GIẦY DÉP TRÊN THẾ GIỚI 15

1. Tình hình sản xuất giầy dép trên thế giới 16

1.1 Tình hình sản xuất giầy dép của Trung Quốc 17

1.2 Tình hình sản xuất giầy dép của Italia 18

1.3 Tình hình sản xuất giầy dép của Ấn Độ 19

1.4 Tình hình sản xuất giầy dép của Braxin 20

1.5 Tình hình sản xuất giầy dép của Inđônêxia 20

1.6 Tình hình sản xuất giầy dép của Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc 21

2. Tình hình tiêu thụ hàng giầy dép trên thế giới. 22

2.1 Tình hình tiêu thụ hàng giầy dép ở Mỹ 22

2.2 Tình hình tiêu thụ hàng giầy dép ở EU 23

2.3 Tình hình tiêu thụ hàng giầy dép ở Nhật Bản 24

3. Xu hướng phát triển của thị trường giầy dép thế giới 25

II. THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU GIẦY DÉP CỦA VIỆT NAM 26

1. Kim ngạch và cơ cấu xuất khẩu 27

1.1 Kim ngạch 27

1.2 Cơ cấu xuất khẩu .29

1.3 Đánh giá tăng trưởng kim ngạch và biến đổi cơ cấu xuất khẩu 30

2. Thị trường xuất khẩu 32

2.1 Thị trường EU. 32

2.2 Thị trường Mỹ .34

2.3 Thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. 36

2.4 Thị trường Đông Âu, SNG và các thị trường khác. 37

3. Hiệu quả xuất khẩu giầy dép của Việt Nam 38

4. Đánh giá thực trạng xuất khẩu giầy dép của Việt Nam 41

4.1 Những lợi thế 41

4.2 Những tồn tại yếu kém 47

CHƯƠNG III

MỘT SỐ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU

HÀNG GIẦY DÉP VIỆT NAM

I . MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU GIẦY DÉP 56

1. Mục tiêu, định hướng của toàn nền kinh tế 56

2. Mục tiêu, định hướng phát triển xuất khẩu giầy dép của Việt Nam

trong giai đoạn 2000-2010 57

2.1 Định hướng về thị trường. 58

2.2 Định hướng về sản phẩm 61

2.3 Mục tiêu phát triển tới năm 2000-2010. 61

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU GIÀY DÉP VIỆT NAM

GIAI ĐOẠN 2000-2010 62

1. Tác động từ phía Nhà nước 62

1.1 Thu hút và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư vào ngành 62

1.2 Hoàn thiện cơ chế quản lý xuất nhập khẩu, ổn định môi trường

pháp lý. 67

1.3 Hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động mở rộng thị trường

nhập khẩu 69

1.4 Hỗ trợ sản xuất trong nước 73

2. Đối với bản thân doanh nghiệp 74

2.1 Giải pháp trong việc cung cấp nguyên, phụ liệu. 74

2.2 Mở rộng thị trường xuất khẩu 76

2.3 Nâng cao hiệu quả gia công xuất khẩu 77

2.4 Nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm. 79

2.5 Nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 68

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY