Chuyên đề Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở công ty cơ khí Mai Động

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1PHẦN I: Những căn cứ khoa học về tiêu thụ sản phẩm của DNCN 3I. Thực chất quan niệm về tiêu thụ SP và thị trường tiêu thụ SP 31. Thực chất quan niệm về tiêu thụ sản phẩm 32. Thực chất quan niệm về thị trường tiêu thụ sản phẩm 33. Chức năng của thị trường tiêu thụ sản phẩm 4II. Vai trò và ý nghĩa của việc tiêu thụ sản phẩm đối với DNCN 51. Ý nghĩa của việc tiêu thụ sản phẩm đối với DNCN 52. Vai trò của việc tiêu thụ SP đối với DNCN 6III. Yêu cầu của việc tiêu thụ SP đối với DNCN 71. Bảo đảm tăng thị phần của DN 72. Bảo đảm tăng doanh thu và lợi nhuận cho DN 73. Bảo đảm tăng tài sản vô hình của DN 74. Bảo đảm phục vụ tốt khách hàng 8IV. Các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu thụ SP của DNCN 81. Các yếu tố ngoài DN 82. Nhân tố thuộc về DN 9V. Nội dung chủ yếu của công tác tổ chức sản phẩm của DNCN 101. Nghiên cứu nhu cầu thị trường 102. Hoạch định kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của DNCN 113. Nội dung các hoạt động chủ yếu của công tác tiêu thụ SP của DNCN 134. Các phương pháp chính hỗ trợ tiêu thụ SP của DNCN 17PHẦN II: Phân tích thực trạng tiêu thụ sản phẩm ở công ty Mai Động 19I. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của C.ty Mai Động 191. Quá trình hình thành Công ty Mai Động 192. Những đặc điểm kỹ thuật chủ yếu có ảnh hưởng đến tiêu thụ SP 20II. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 261. Đặc điểm sản xuất 262. Thị trường tiêu thụ 28III. Phân tích thực trạng hoạt động SXKD của Công ty Mai Động 331. Đánh giá chung tình hình SXKD của công ty qua 3 năm 332. Phân tích tình hình tiêu thụ SP qua 2 năm 97, 98 363. Đánh giá khái quát tình hình tiêu thụ qua 2 năm 39PHẦN III: Biện pháp chủ yếu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở công ty Mai ĐộngI. Phương hướng phát triển của công ty 41II. Biện pháp chủ yếu đẩy mạnh tiêu thụ SP ở Công ty Mai Động 411. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường 41a. Tổ chức hợp lý việc thu thập thông tin về nghiên cứu các SP trong các khu vực thị trường khác nhau 42b. Phân tích và xử lý thông tin đã thu thập được 44c. Xác định nhu cầu thị trường mà công ty có khả năng đáp ứng 462. Tăng cường hoạt động quảng cáo, giới thiệu SP và giữ vững thị trường hiện có, mở rộng thị trường mới 46a. Tăng cường hoạt động quảng cáo, giới thiệu SP 46b. Giữ vững thị trường hiện có và mở rộng thị trường mới 503. Đổi mới trang thiết bị công nghệ nhằm tạo ra SP và chất lượng cao hơn, giá thành hạ 51a. Vận dụng các biện pháp có liên quan đến việc tiết kiệm nguyên vật liệu, nhiên liệu và năng lượng 52b. Vận dụng các biện pháp giảm CF tiền lương trong giá thành đơn vị SP 53c. Vận dụng các biện pháp giảm CF cố định trong giá thành SP 53d. Tổ chức hợp lý công tác kế toán theo quy định của Nhà nước 53KẾT LUẬN 54TÀI LIỆU THAM KHẢO 55

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: Những căn cứ khoa học về tiêu thụ sản phẩm của DNCN 3

I. Thực chất quan niệm về tiêu thụ SP và thị trường tiêu thụ SP 3

1. Thực chất quan niệm về tiêu thụ sản phẩm 3

2. Thực chất quan niệm về thị trường tiêu thụ sản phẩm 3

3. Chức năng của thị trường tiêu thụ sản phẩm 4

II. Vai trò và ý nghĩa của việc tiêu thụ sản phẩm đối với DNCN 5

1. Ý nghĩa của việc tiêu thụ sản phẩm đối với DNCN 5

2. Vai trò của việc tiêu thụ SP đối với DNCN 6

III. Yêu cầu của việc tiêu thụ SP đối với DNCN 7

1. Bảo đảm tăng thị phần của DN 7

2. Bảo đảm tăng doanh thu và lợi nhuận cho DN 7

3. Bảo đảm tăng tài sản vô hình của DN 7

4. Bảo đảm phục vụ tốt khách hàng 8

IV. Các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu thụ SP của DNCN 8

1. Các yếu tố ngoài DN 8

2. Nhân tố thuộc về DN 9

V. Nội dung chủ yếu của công tác tổ chức sản phẩm của DNCN 10

1. Nghiên cứu nhu cầu thị trường 10

2. Hoạch định kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của DNCN 11

3. Nội dung các hoạt động chủ yếu của công tác tiêu thụ SP của DNCN 13

4. Các phương pháp chính hỗ trợ tiêu thụ SP của DNCN 17

PHẦN II: Phân tích thực trạng tiêu thụ sản phẩm ở công ty Mai Động 19

I. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của C.ty Mai Động 19

1. Quá trình hình thành Công ty Mai Động 19

2. Những đặc điểm kỹ thuật chủ yếu có ảnh hưởng đến tiêu thụ SP 20

II. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 26

1. Đặc điểm sản xuất 26

2. Thị trường tiêu thụ 28

III. Phân tích thực trạng hoạt động SXKD của Công ty Mai Động 33

1. Đánh giá chung tình hình SXKD của công ty qua 3 năm 33

2. Phân tích tình hình tiêu thụ SP qua 2 năm 97, 98 36

3. Đánh giá khái quát tình hình tiêu thụ qua 2 năm 39

PHẦN III: Biện pháp chủ yếu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở công ty Mai Động

I. Phương hướng phát triển của công ty 41

II. Biện pháp chủ yếu đẩy mạnh tiêu thụ SP ở Công ty Mai Động 41

1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường 41

a. Tổ chức hợp lý việc thu thập thông tin về nghiên cứu các SP trong các khu vực thị trường khác nhau 42

b. Phân tích và xử lý thông tin đã thu thập được 44

c. Xác định nhu cầu thị trường mà công ty có khả năng đáp ứng 46

2. Tăng cường hoạt động quảng cáo, giới thiệu SP và giữ vững thị trường

hiện có, mở rộng thị trường mới 46

a. Tăng cường hoạt động quảng cáo, giới thiệu SP 46

b. Giữ vững thị trường hiện có và mở rộng thị trường mới 50

3. Đổi mới trang thiết bị công nghệ nhằm tạo ra SP và chất lượng cao hơn,

giá thành hạ 51

a. Vận dụng các biện pháp có liên quan đến việc tiết kiệm nguyên vật liệu, nhiên liệu và năng lượng 52

b. Vận dụng các biện pháp giảm CF tiền lương trong giá thành đơn vị SP 53

c. Vận dụng các biện pháp giảm CF cố định trong giá thành SP 53

d. Tổ chức hợp lý công tác kế toán theo quy định của Nhà nước 53

KẾT LUẬN 54

TÀI LIỆU THAM KHẢO 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY