Chuyên đề Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Viễn thông Điện lực Hà Nội

MỤC LỤC Nội dungLời mở đầuChương 1: Tổng quan về công ty Cổ phần Viễn thông Điện lực Hà Nội1. Quá trình hình thành và phát triển1.1 Quá trình hình thành và phát triển1.2 Lĩnh vực kinh doanh chính1.3 Cơ cấu lao động của Công ty2. Cơ cấu sản xuất và tổ chức bộ máy quản trị của Công ty2.1 Cơ cấu sản xuất2.1.1 Tổ chức các đội xây lắp2.1.2 Tổ chức tư vấn2.2 Tổ chức bộ máy quản trị2.3 Giới thiệu về quy trình thiết kế lập tổng dự toán một công trình3. Tình hình sản xuất kinh doanh chung của công ty3.1 Những thành tựu đã đạt được3.2 Các công tác quản trị3.2.1 Quản trị nhân lực3.2.2 Quản trị tiêu thụ3.2.3 Quản trị tài chính3.2.4 Quản trị chiến lượcChương 2: Thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty  1. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh1.1 Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp1.1.1 Lực lượng lao động1.1.2 Cơ sở vật chất kĩ thuật, ứng dụng tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất 1.1.3 Nhân tố quản trị doanh nghiệp1.1.4 Hệ thống trao đổi và xử lý thông tin1.1.5 Nhân tố tính toán kinh tế1.2 Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp1.2.1 Môi trường pháp lý1.2.2 Môi trường kinh tế1.2.3 Các yếu tố thuộc cơ sở hạ tầng2. Đánh giá hiệu quả kinh doanh tổng hợp ở Công ty2.1 Tình hình sản xuất kinh doanh chung của công ty trong những năm qua2.2 Nguồn vốn kinh doanh 3. Đánh giá hiệu quả kinh doanh ở từng hoạt động3.1 Hiệu quả sử dụng lao động3.2 Hiệu quả sử dụng vốn cố định và giải pháp công ty đã áp dụng3.3 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động và giải pháp mà công ty đã áp dụng 4. Nhận xét chung4.1 Những thành tựu và hạn chế4.2 Nguyên nhân Chương 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty1. Định hướng phát triển của Công ty2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty2.1 Nâng cao hiệu quả trong hoạt động đấu thầu2.2 Nâng cao hiệu quả trong công tác tư vấn2.3 Mở rộng tìm kiếm thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ 2.4 Nâng cao chất lượngđội ngũ lao động2.5 Huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả2.6 Nâng cao chất lượng các công trình xây dựng thông qua vận dụng mối quan hệ Chi phí – Chất lượng – Thời gian3. Một số kiến nghị với nhà nước và các cấp lãnh đạoLời kết luậnDanh mục tài liệu tham khảoNhận xét của Công tyNhận xét của giảng viên hướng dẫn Trang

MỤC LỤC

Nội dung

Lời mở đầu

Chương 1: Tổng quan về công ty Cổ phần Viễn thông Điện lực Hà Nội

1. Quá trình hình thành và phát triển

1.1 Quá trình hình thành và phát triển

1.2 Lĩnh vực kinh doanh chính

1.3 Cơ cấu lao động của Công ty

2. Cơ cấu sản xuất và tổ chức bộ máy quản trị của Công ty

2.1 Cơ cấu sản xuất

2.1.1 Tổ chức các đội xây lắp

2.1.2 Tổ chức tư vấn

2.2 Tổ chức bộ máy quản trị

2.3 Giới thiệu về quy trình thiết kế lập tổng dự toán một công trình

3. Tình hình sản xuất kinh doanh chung của công ty

3.1 Những thành tựu đã đạt được

3.2 Các công tác quản trị

3.2.1 Quản trị nhân lực

3.2.2 Quản trị tiêu thụ

3.2.3 Quản trị tài chính

3.2.4 Quản trị chiến lược

Chương 2: Thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

1. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh

1.1 Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp

1.1.1 Lực lượng lao động

1.1.2 Cơ sở vật chất kĩ thuật, ứng dụng tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất

1.1.3 Nhân tố quản trị doanh nghiệp

1.1.4 Hệ thống trao đổi và xử lý thông tin

1.1.5 Nhân tố tính toán kinh tế

1.2 Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp

1.2.1 Môi trường pháp lý

1.2.2 Môi trường kinh tế

1.2.3 Các yếu tố thuộc cơ sở hạ tầng

2. Đánh giá hiệu quả kinh doanh tổng hợp ở Công ty

2.1 Tình hình sản xuất kinh doanh chung của công ty trong những năm qua

2.2 Nguồn vốn kinh doanh

3. Đánh giá hiệu quả kinh doanh ở từng hoạt động

3.1 Hiệu quả sử dụng lao động

3.2 Hiệu quả sử dụng vốn cố định và giải pháp công ty đã áp dụng

3.3 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động và giải pháp mà công ty đã áp dụng

4. Nhận xét chung

4.1 Những thành tựu và hạn chế

4.2 Nguyên nhân

Chương 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty

1. Định hướng phát triển của Công ty

2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty

2.1 Nâng cao hiệu quả trong hoạt động đấu thầu

2.2 Nâng cao hiệu quả trong công tác tư vấn

2.3 Mở rộng tìm kiếm thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ

2.4 Nâng cao chất lượngđội ngũ lao động

2.5 Huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả

2.6 Nâng cao chất lượng các công trình xây dựng thông qua vận dụng mối quan hệ Chi phí – Chất lượng – Thời gian

3. Một số kiến nghị với nhà nước và các cấp lãnh đạo

Lời kết luận

Danh mục tài liệu tham khảo

Nhận xét của Công ty

Nhận xét của giảng viên hướng dẫn Trang

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY