Chuyên đề Mở rộng cho vay sản xuất kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Láng Hạ

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1MỤC LỤC 2CHƯƠNG I: CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4I.Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại 41.Khái niệm về Ngân hàng thương mại 42.Hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại 62.1.Huy động vốn 62.2.Sử dụng vốn 72.3.Hoạt động trung gian 7II.Cho vay sản xuất kinh doanh của Ngân hàng thương mại 81.Khái niệm 82.Vai trò của hoạt động cho vay 92.1. Vai trò của hoạt động cho vay đối với ngân hàng 92.2. Vai trò của hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp 102.3. Vai trò của hoạt động cho vay đối với nền kinh tế 113.Các hình thức cho vay sản xuất kinh doanh của ngân hàng thương mại 14III.Các nhân tố ảnh hưởng đến cho vay sản xuất kinh doanh củangân hàng thương mại 191.Nhân tố khách quan 192.Nhân tố chủ quan 20CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CHO VAY SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT LÁNG HẠ 23I.Tổng quan về chi nhánh Láng Hạ 231.Lịch sử ra đơì, xây dựng và phát triển 232.Chức năng, nhiệm vụ của chi nhánh Láng Hạ 263.Cơ cấu tổ chức và mối quan hệ với ngân hàng NNo&PTNT Việt Nam 273.1.Cơ cấu tổ chức 273.2.Mối quan hệ với Ngân hàng No&PTNT Việt Nam 284.Kết quả hoạt động trong thời gian gần đây của chi nhánh Láng Hạ 294.1. Hoạt động huy động vốn 294.2. Hoạt động sử dụng vốn 314.3. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế 324.4. Hoạt động Kế toán và Ngân quỹ 344.5. Hoạt động kiểm tra, kiểm toán, kiểm soát 35II.Thực trạng cho vay sản xuất kinh doanh của chi nhánh Láng Hạ 361.Quy mô và cơ cấu cho vay sản xuất kinh doanh của chi nhánh 362.Hiệu quả cho vay sản xuất kinh doanh của chi nhánh 393.Đánh giá khái quát thực trạng cho vay sản xuất kinh doanh của chi nhánh 393.1.Những thành tựu 393.2.Hạn chế và nguyên nhân 40CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM MỞ RỘNG CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH LÁNG HẠ 43I.Phương hướng phát triển hoạt động kinh doanh của chi nhánh Láng Hạ 431.Mục tiêu định hướng hoạt động tín dụng 432.Định hướng kinh doanh trong năm 2005 43II.Giải pháp mở rộng cho vay sản xuất kinh doanh tại chi nhánh 441.Đẩy mạnh hoạt động Marketing trong cho vay, đồng thời có chính sách khách hàng phù hợp 452. Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng 463. Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, kiểm soát 474. Tăng cường đào tạo bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên của ngân hàng 485. Nâng cao chất lượng thẩm định hiệu quả kinh tế của dự án 496. Hoàn thịên cơ chế, chính sách cho vay sản xuất kinh doanh 507. Kiểm soát rủi ro và giải quyết nợ xấu 50III.Một số kiến nghị 511.Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam 512. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt Nam 523. Kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan liên quan 53KẾT LUẬN 54

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

MỤC LỤC 2

CHƯƠNG I: CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4

I.Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại 4

1.Khái niệm về Ngân hàng thương mại 4

2.Hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại 6

2.1.Huy động vốn 6

2.2.Sử dụng vốn 7

2.3.Hoạt động trung gian 7

II.Cho vay sản xuất kinh doanh của Ngân hàng thương mại 8

1.Khái niệm 8

2.Vai trò của hoạt động cho vay 9

2.1. Vai trò của hoạt động cho vay đối với ngân hàng 9

2.2. Vai trò của hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp 10

2.3. Vai trò của hoạt động cho vay đối với nền kinh tế 11

3.Các hình thức cho vay sản xuất kinh doanh của ngân hàng thương mại 14

III.Các nhân tố ảnh hưởng đến cho vay sản xuất kinh doanh của

ngân hàng thương mại 19

1.Nhân tố khách quan 19

2.Nhân tố chủ quan 20

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CHO VAY SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI

CHI NHÁNH NHNO&PTNT LÁNG HẠ 23

I.Tổng quan về chi nhánh Láng Hạ 23

1.Lịch sử ra đơì, xây dựng và phát triển 23

2.Chức năng, nhiệm vụ của chi nhánh Láng Hạ 26

3.Cơ cấu tổ chức và mối quan hệ với ngân hàng NNo&PTNT Việt Nam 27

3.1.Cơ cấu tổ chức 27

3.2.Mối quan hệ với Ngân hàng No&PTNT Việt Nam 28

4.Kết quả hoạt động trong thời gian gần đây của chi nhánh Láng Hạ 29

4.1. Hoạt động huy động vốn 29

4.2. Hoạt động sử dụng vốn 31

4.3. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế 32

4.4. Hoạt động Kế toán và Ngân quỹ 34

4.5. Hoạt động kiểm tra, kiểm toán, kiểm soát 35

II.Thực trạng cho vay sản xuất kinh doanh của chi nhánh Láng Hạ 36

1.Quy mô và cơ cấu cho vay sản xuất kinh doanh của chi nhánh 36

2.Hiệu quả cho vay sản xuất kinh doanh của chi nhánh 39

3.Đánh giá khái quát thực trạng cho vay sản xuất kinh doanh

của chi nhánh 39

3.1.Những thành tựu 39

3.2.Hạn chế và nguyên nhân 40

CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM MỞ RỘNG CHO VAY

SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH LÁNG HẠ 43

I.Phương hướng phát triển hoạt động kinh doanh của chi nhánh

Láng Hạ 43

1.Mục tiêu định hướng hoạt động tín dụng 43

2.Định hướng kinh doanh trong năm 2005 43

II.Giải pháp mở rộng cho vay sản xuất kinh doanh tại chi nhánh 44

1.Đẩy mạnh hoạt động Marketing trong cho vay, đồng thời có

chính sách khách hàng phù hợp 45

2. Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng 46

3. Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, kiểm soát 47

4. Tăng cường đào tạo bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

công nhân viên của ngân hàng 48

5. Nâng cao chất lượng thẩm định hiệu quả kinh tế của dự án 49

6. Hoàn thịên cơ chế, chính sách cho vay sản xuất kinh doanh 50

7. Kiểm soát rủi ro và giải quyết nợ xấu 50

III.Một số kiến nghị 51

1.Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam 51

2. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt Nam 52

3. Kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan liên quan 53

KẾT LUẬN 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY