Chuyên đề Mô hình chất lượng nước

Qúa trình khuếch tán oxy qua bềmặt thoáng Qúa trình hòa tan oxy từkhông khí vào nước sông được biểu thịbằng hệsố ka. Hệsốnày phụthuộc vào mức độthiếu hụt oxy trong dòng chảy, tốc độhòa tan theo định luật Henry. Các yếu tốphụthuộc bao gồm : áp suất, nhiệt độ, diện tích bềmặt thoáng và độmặn. Trong dòng chảy sông, phụthuộc vào sựchuyển động của khối dòng chảy, nhiệt độmôi trường không khí, nhiệt độnước và sựcó mặt của các chất hoạt tính bềmặt trong nguồn nước sông và được xác định bằng các công thức thực nghiệm đối với các dòng chảy có các chế độthủy lực khác nhau. Các công thức thực nghiệm vềhằng sốtốc độthông khí (reaeration) trong dòng chảy thường được biểu thịtheo tốc độdòng chảy và chiều sâu cột nước hoặc sựphân tán các chất và chiều sâu cột nước.

Qúa trình khuếch tán oxy qua bềmặt thoáng

Qúa trình hòa tan oxy từkhông khí vào nước sông được biểu thịbằng hệsố ka. Hệ

sốnày phụthuộc vào mức độthiếu hụt oxy trong dòng chảy, tốc độhòa tan theo định luật

Henry. Các yếu tốphụthuộc bao gồm : áp suất, nhiệt độ, diện tích bềmặt thoáng và độ

mặn.

Trong dòng chảy sông, phụthuộc vào sựchuyển động của khối dòng chảy, nhiệt

độmôi trường không khí, nhiệt độnước và sựcó mặt của các chất hoạt tính bềmặt trong

nguồn nước sông và được xác định bằng các công thức thực nghiệm đối với các dòng

chảy có các chế độthủy lực khác nhau.

Các công thức thực nghiệm vềhằng sốtốc độthông khí (reaeration) trong dòng

chảy thường được biểu thịtheo tốc độdòng chảy và chiều sâu cột nước hoặc sựphân tán

các chất và chiều sâu cột nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY