Chuyên đề Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần Pin Hà Nội

MỤC LỤC Phần I: I.Những vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 21. Khái niệm, vị trí, vai trò của lao động 22. Chi phí lao động sống trong quá trình sản xuất kinh doanh và vị trí của yếu tố lao động sống. 3II. phân loại lao động, các hình thức tiền lương và các quỹ. 51. Yêu cầu quản lý sức lao động. 62. Các hình thức tiền lương và ý nghĩa của tiền lương. 73. Quĩ tiền lương. 114. Quĩ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn. 11III. Hạch toán lao động tiền lương và các khoản chi tiêu lương. 131. Hạch toán lao động. 132. Tính tiền lương và trợ cấp BHXH. 14IV. Nhiệm vụ kế toán và nội dung tổ chức tiền lương và các khoản trích theo lương. 141. Nhiệm vụ kế toán. 1542. Nội dung kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 153. Kế toán tổng hợp tiền lương bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn. 198Phần II: Khái quát về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Pin Hà nội 27I.Giới thiệu chung về công ty . 27II. Lịch sử công ty 28III. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu sản xuất, quản lý của công ty .281. Chức năng nhiệm vụ 282. Mô hình quản lý 29IV. Tình hình thực tế về tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty cổ phần Pin Hà Nội 341.Tình hình công tác quản lý lao động 342.Các hình thức trả lương và phạm vi áp dụng .35V.Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty cổ phần Pin HN 371.Hạch toán quản lý lao động 382.Đối với chế độ trích thưởng . 443.Chế độ thanh toán BHXH cho công nhân viên 45VI.Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương . 49 1.Chứng từ thanh toán . 49 2.Các tài khoản dùng để hạch toán ở công ty 50 3.Sổ kế toán dùng để hạch toán . 50Phần III: Một số nhận xét và ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty cổ phần Pin Hà nội 63I. Nhận xét chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty cổ phần Pin Hà nội 631. Hạch toán Lao động 6332. Tính lương và BHXH trả cho người lao động 6443. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ 6554. Kế toán tổng hợp tiền lương BHXH, BHYT, KPCĐ 655II. Yêu cầu của việc hoàn thiện công tác kế toán tiền Lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Pin Hà Nội 67III. Phương pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty cổ phần Pin Hà Nội 68Kết luận 69

MỤC LỤC

Phần I:

I.Những vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 2

1. Khái niệm, vị trí, vai trò của lao động 2

2. Chi phí lao động sống trong quá trình sản xuất kinh doanh và vị trí của yếu tố lao động sống. 3

II. phân loại lao động, các hình thức tiền lương và các quỹ. 5

1. Yêu cầu quản lý sức lao động. 6

2. Các hình thức tiền lương và ý nghĩa của tiền lương. 7

3. Quĩ tiền lương. 11

4. Quĩ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn. 11

III. Hạch toán lao động tiền lương và các khoản chi tiêu lương. 13

1. Hạch toán lao động. 13

2. Tính tiền lương và trợ cấp BHXH. 14

IV. Nhiệm vụ kế toán và nội dung tổ chức tiền lương và các khoản trích theo lương. 14

1. Nhiệm vụ kế toán. 154

2. Nội dung kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 15

3. Kế toán tổng hợp tiền lương bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn. 198

Phần II: Khái quát về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Pin Hà nội 27

I.Giới thiệu chung về công ty . 27

II. Lịch sử công ty 28

III. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu sản xuất, quản lý của công ty .28

1. Chức năng nhiệm vụ 28

2. Mô hình quản lý 29

IV. Tình hình thực tế về tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty cổ phần Pin Hà Nội 34

1.Tình hình công tác quản lý lao động 34

2.Các hình thức trả lương và phạm vi áp dụng .35

V.Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty cổ phần Pin HN 37

1.Hạch toán quản lý lao động 38

2.Đối với chế độ trích thưởng . 44

3.Chế độ thanh toán BHXH cho công nhân viên 45

VI.Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương . 49

1.Chứng từ thanh toán . 49

2.Các tài khoản dùng để hạch toán ở công ty 50

3.Sổ kế toán dùng để hạch toán . 50

Phần III: Một số nhận xét và ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty cổ phần Pin Hà nội 63

I. Nhận xét chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty cổ phần Pin Hà nội 63

1. Hạch toán Lao động 633

2. Tính lương và BHXH trả cho người lao động 644

3. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ 655

4. Kế toán tổng hợp tiền lương BHXH, BHYT, KPCĐ 655

II. Yêu cầu của việc hoàn thiện công tác kế toán tiền Lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Pin Hà Nội 67

III. Phương pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty cổ phần Pin Hà Nội 68

Kết luận 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY