Chuyên đề Kế toán tiền lương tại công ty thương mại và đầu tư T&N

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CHUNG CỦA CÔNG TY 3I- TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ T &N 31- Quá trình hoạt động, hình thành và phát triển của công ty TNHH thương mại và đầu tư T &N 32- Đặc điểm về tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh ở Công ty TNHH thương mại và đầu tư T &N 53. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 54. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán của Công ty TNHH thương mại và đầu tư T &N 8PHẦN II: NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM 11I- CÁC HÌNH THỨC LƯƠNG, QUỸ LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. 11II. THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY. 141.1. Quản lý lao động và tiền lương là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 141.2. Hình thức trả lương 151.3. Xác định đơn giá tiền lương tại Công ty: 161.4. Chế độ thanh toán BHXH trả thay lương 171/ Phiếu nghỉ hưởng BHXH: 182. Thực tế công tác kế toán tiền lương 193. Thực tế kế toán 24Năm 2007 24PHẦN III: NHẬN XÉT CHUNG - ĐÁNH GIÁ CHUNG – KẾT LUẬN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ T & N 28I . NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY: 28II. ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY: 281. Ưu điểm: 282. Nhược điểm: 293. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại Công ty TNHH Thương mại và đầu tư T & N: 30KẾT LUẬN 33

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CHUNG CỦA CÔNG TY 3

I- TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ T &N 3

1- Quá trình hoạt động, hình thành và phát triển của công ty TNHH thương mại và đầu tư T &N 3

2- Đặc điểm về tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh ở Công ty TNHH thương mại và đầu tư T &N 5

3. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 5

4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán của Công ty TNHH thương mại và đầu tư T &N 8

PHẦN II: NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM 11

I- CÁC HÌNH THỨC LƯƠNG, QUỸ LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. 11

II. THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY. 14

1.1. Quản lý lao động và tiền lương là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 14

1.2. Hình thức trả lương 15

1.3. Xác định đơn giá tiền lương tại Công ty: 16

1.4. Chế độ thanh toán BHXH trả thay lương 17

1/ Phiếu nghỉ hưởng BHXH: 18

2. Thực tế công tác kế toán tiền lương 19

3. Thực tế kế toán 24

Năm 2007 24

PHẦN III: NHẬN XÉT CHUNG - ĐÁNH GIÁ CHUNG – KẾT LUẬN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ T & N 28

I . NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY: 28

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY: 28

1. Ưu điểm: 28

2. Nhược điểm: 29

3. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại Công ty TNHH Thương mại và đầu tư T & N: 30

KẾT LUẬN 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY