Chuyên đề Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 9 Thăng Long

Công ty xây dựng số 9 Thăng Long có thể tiến hành thi công nhiều công trình trong cùng một thời điểm. Do đó khối lượng vật tư xuất kho ra là rất lớn, việc quản lý vật tư phức tạp dễ nhầm lẫn. Việc cung ứng nguyên vật liệu được căn cứ trực tiếp vào tình hình sản xuất cụ thể, căn cứ vào kế hoạch nhu cầu thi công tthực tế, cán bộ kỹ thuật ghi danh mục vật tư cần lĩnh cụ thể cho từng công trình. Khi được phó giám đốc kỹ thuật duyệt thì mới tiến hành thủ tục xuất kho. Các chi phí nguyên vật liệu trực tiếp được căn cứ vào chứng từ xuất kho để tính ra giá thành thực tế NVL xuất dùng và căn cứ vào đối tượng tập hợp chi phí sản xuất đã xác định để tập hợp. Công ty xây dựng số 9 Thăng Long hạch toán chi phí NVL, kế toán sử dụng giá thực tế. Giá thực tế NVL xuất kho được tính theo phương pháp nhập trước xuất trước Cách tính giá thực tế xuất kho như sau:Theo phương pháp này trước hết phải xác định đơn giá nhập kho của từng lànn nhập, sau đó căn cứ vào số lượng xuất kho để tính ra giá thực tế xuất kho theo nguyên tắc: Tính theo đơn giá thực tế nhập trước đối với lượng xuất kho thực tế, số còn lạI được tính theo đơn giá lần nhập tiếp theo. Thông thường công ty nhập nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ về đến đâu thì xuất đến đó, khi gần hết mới nhập tiếp. Do vậy giá thực tế NVL, CCDC tồn cuối kỳ chính là giá của số vật liệu nhập lần cuối cùng.

Công ty xây dựng số 9 Thăng Long có thể tiến hành thi công nhiều công trình trong cùng một thời điểm. Do đó khối lượng vật tư xuất kho ra là rất lớn, việc quản lý vật tư phức tạp dễ nhầm lẫn.

Việc cung ứng nguyên vật liệu được căn cứ trực tiếp vào tình hình sản xuất cụ thể, căn cứ vào kế hoạch nhu cầu thi công tthực tế, cán bộ kỹ thuật ghi danh mục vật tư cần lĩnh cụ thể cho từng công trình. Khi được phó giám đốc kỹ thuật duyệt thì mới tiến hành thủ tục xuất kho.

Các chi phí nguyên vật liệu trực tiếp được căn cứ vào chứng từ xuất kho để tính ra giá thành thực tế NVL xuất dùng và căn cứ vào đối tượng tập hợp chi phí sản xuất đã xác định để tập hợp.

Công ty xây dựng số 9 Thăng Long hạch toán chi phí NVL, kế toán sử dụng giá thực tế. Giá thực tế NVL xuất kho được tính theo phương pháp nhập trước xuất trước

Cách tính giá thực tế xuất kho như sau:

Theo phương pháp này trước hết phải xác định đơn giá nhập kho của từng lànn nhập, sau đó căn cứ vào số lượng xuất kho để tính ra giá thực tế xuất kho theo nguyên tắc: Tính theo đơn giá thực tế nhập trước đối với lượng xuất kho thực tế, số còn lạI được tính theo đơn giá lần nhập tiếp theo. Thông thường công ty nhập nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ về đến đâu thì xuất đến đó, khi gần hết mới nhập tiếp. Do vậy giá thực tế NVL, CCDC tồn cuối kỳ chính là giá của số vật liệu nhập lần cuối cùng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY